VNINDEX1174.85 (-18.51 -1.55%)1,070,536,473 CP 23,702.45 Tỷ 61 211 292HNXINDEX220.8 (-5.1 -2.25%)129,148,606 CP 2,593.73 Tỷ 38 136 151VN301194.03 (-16.73 -1.38%)316,693,075 CP 9,619.06 Tỷ 2 3 25HNX30467.39 (-15.3 -3.16%)102,455,500 CP 2,248.20 Tỷ 1 4 25

Niêm yết chứng khoán là gì? Điều kiện niêm yết chứng khoán

Chắc hẳn có rất nhiều bạn đang thắc mắc về Niêm yết chứng khoán là gì? Tại sao cần phải niêm yết chứng khoán trên sàn? Vậy các bạn hãy cùng với FTV tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này qua bài viết dưới đây. Cùng theo dõi nhé!

Niêm yết chứng khoán là gì?

Niêm yết chứng khoán là gì?

Niêm yết chứng khoán là gì?

- Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán đã có đủ điều kiện chuẩn vào giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán, hoặc sở giao dịch chứng khoán.

Để hiểu đơn giản hơn, niêm yết chứng khoán là quá trình mà sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) cho phép công ty phát hành chứng khoán được niêm yết và giao dịch. Điều kiện được đề ra chính là công ty phát hành phải đáp ứng các tiêu chuẩn về định lượng, định tính mà sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) đề ra.

Niêm yết chứng khoán gồm: niêm yết tên tổ chức phát hành và niêm yết giá chứng khoán.

- Giá niêm yết chứng khoán chính là giá dùng để chào mua cao hoặc chào bán thấp nhất được đưa ra công khai trên bảng giá tại thị trường giao dịch chứng khoán tập trung để mua, bán.

Xem thêm: Cổ phiếu niêm yết là gì?

Các hình thức niêm yết chứng khoán

 - Niêm yết lần đầu (Initial Listing): Niêm yết lần đầu là được cho phép chứng khoán của tổ chức phát hành đã đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán IPO (lần đầu tiên sau khi phát hành ra công chúng), khi tổ chức phát hành đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về niêm yết.

- Niêm yết bổ sung (Additional Listing): Niêm yết bổ sung được hiểu là quá trình chấp nhận của Sở giao dịch chứng khoán cho 1 công ty niêm yết được phép niêm yết cổ phiếu mới phát hành nhằm mục đích tăng vốn hoặc vì các mục đích khác như: sáp nhập, chi trả cổ tức, thực hiện các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc thực hiện các trái quyền,..

- Thay đổi niêm yết (Change Listing): là loại thay đổi niêm yết phát sinh khi công ty niêm yết thay đổi tên chứng khoán trên sàn giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị chứng khoán được niêm yết của mình.

- Niêm yết lại (Relisting): Là việc cho phép một công ty phát hành được phép tiếp tục niêm yết trở lại những loại chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết, vì một số lý do không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn để tiếp tục duy trì niêm yết.

- Niêm yết toàn phần & niêm yết từng phần (Dual Listing & Partial listing): Niêm yết toàn phần được hiểu là việc niêm yết toàn bộ các cổ phiếu sau khi đã phát hành ra công chúng trong một Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) trong nước, hoặc nước ngoài.

+ Niêm yết từng phần là thực hiện niêm yết 1 phần trong tất cả chứng khoán đã phát hành ra công chúng trong lần phát hành đó, phần còn lại chưa được niêm yết hoặc không được niêm yết.

+ Niêm yết từng phần hay diễn ra ở các công ty lớn do Chính phủ kiểm soát, phần chứng khoán phát hành trên thị trường do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ được niêm yết và phần còn lại là nắm giữ của Chính phủ, tổ chức đại diện cho Chính phủ nắm giữ không được niêm yết.

Xem thêm: Giá niêm yết là gì?

Điều kiện để có thể niêm yết chứng khoán trên sàn

Điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán

Điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán

  • Vốn điều lệ

Theo Điều 15 quy định Luật chứng khoán 2019 thì mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm thực hiện đăng ký chào bán phải từ 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị được ghi trên sổ kế toán. Nhưng riêng đới với sàn Upcom thì vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

  • Thời gian, kết quả hoạt động khi thực hiện niêm yết

– Yêu cầu hoạt động trên một năm dưới hình thức Công ty Cổ phần tính tới thời điểm đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán, trừ trường hợp các Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá gắn với niêm yết.

– Hoạt động kinh doanh của hai năm liên tục trước thời gian đăng ký niêm yết có lãi, cùng với đó là điều kiện không có lỗ luỹ kế tính tới năm đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.

–Các công ty có yêu cầu niêm yết trên thị trường chứng khoán không được thuộc các trường hợp sau: đã bị kết án hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về 1 trong các tội liên quan tới xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế khi chưa được xóa án tích.

  • Cơ cấu cổ đông của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán

– Đại Hội đồng cổ đông đồng ý thông qua phương án phát sử dụng vốn thu được và phương án phát hành trên thị trường chứng khoán.

– Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty phát hành phải được bán cho nhỏ nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn. Nếu trong trường hợp vốn điều lệ Công ty phát hành từ lớn hơn 1000 tỷ đồng Việt Nam thì tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

– Khi Công ty chính thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thì các cổ công lớn của Công ty sẽ phải tiến hành cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của Công ty phát hành ít nhất 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ngoài ra, sau khi thực hiện việc chào bán cổ phiếu Công ty có yêu cầu niêm yết cần phải cam kết và thực hiện niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

  •  Một số điều kiện khác khi làm thủ tục niêm yết

– Công ty có yêu cầu niêm yết cần phải có hồ sơ Đăng ký niêm yết cổ phiếu hợp lệ theo quy định của pháp luật.

– Có công ty chứng khoán tư vấn về thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (trừ công ty có yêu cầu niêm yết là công ty chứng khoán).

– Công ty chứng khoán cần phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Quy trình niêm yết chứng khoán

- Bước 1: Nộp đầy đủ thông tin, hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán lên Sở giao dịch chứng khoán

- Bước 2: Sở giao dịch chứng khoán sẽ bắt đầu tiến hành thẩm định hồ sơ. 

- Bước 3: Nộp đơn xin phép niêm yết chính thức lên Sở giao dịch chứng khoán, thời gian 30 ngày được tính từ ngày nhận hồ sơ.

- Bước 4: Sở giao dịch chứng khoán sẽ tiến hành kiểm tra niêm yết.

- Bước 5: Sở giao dịch chứng khoán chấp nhận/từ chối việc niêm yết.

- Bước 6: Hoàn tất các thủ tục đưa chứng khoán vào giao dịch.

>> Tham khảo: Venture Capital là gì?

Các trường hợp bị hủy bỏ niêm yết

Hủy bỏ niêm yết chứng khoán

Hủy bỏ niêm yết chứng khoán

- Tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán không đáp ứng đúng các điều kiện niêm yết.

- Tổ chức niêm yết bị ngừng hoặc ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính từ 1 năm trở lên.

- Tổ chức niêm yết bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành.

- Cổ phiếu không có giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 1 năm.

- Kết quả kinh doanh, sản xuất bị thua lỗ trong vòng 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời gian xem xét.

- Tổ chức niêm yết chấm dứt sự tồn tại do hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản, quỹ đầu tư chứng khoán chấm dứt hoạt động.

- Trái phiếu đến thời gian đáo hạn, trái phiếu niêm yết được tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trước thời gian đáo hạn.

- Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán, có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết.

- Tổ chức được chấp nhận niêm yết không thực hiện tiến hành các thủ tục niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày được chấp nhận niêm yết.

- Tổ chức niêm yết vi phạm nộp chậm báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp.

- Sở giao dịch chứng khoán, Ủy ban chứng khoán nhà nước phát hiện các tổ chức niêm yết giả mạo hồ sơ niêm yết hoặc hồ sơ niêm yết có chứa đựng những sai thông tin nghiêm trọng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

Ngoài ra, chứng khoán có thể bị hủy bỏ niêm yết do tổ chức niêm yết đề nghị hủy bỏ niêm yết. 

Điều kiện để được hủy bỏ niêm yết chứng khoán

- Tổ chức niêm yết chỉ được hủy bỏ niêm yết chứng khoán khi có quyết định của đại hội đồng cổ đông trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông, không phải là cổ đông lớn chấp thuận hủy bỏ niêm yết.

- Tổ chức niêm yết sẽ không được đề nghị hủy bỏ niêm yết trong thời hạn 2 năm kể từ ngày đưa cổ phiếu vào niêm yết.

Hồ sơ hủy bỏ niêm yết 

- Giấy đề nghị hủy bỏ việc niêm yết.

- Quyết định thực hiện thông qua việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của hội đồng cổ đông, hủy bỏ niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên), hủy bỏ niêm yết trái phiếu của hội đồng quản trị, trái phiếu chuyển đổi của đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên); hủy bỏ niêm yết chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán của đại hội nhà đầu tư, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu của đại hội cổ đông công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Tại sao cần niêm yết chứng khoán?

Niêm yết chứng khoán giúp cho chúng ta dễ dàng huy động vốn hơn, ngoài ra còn có lợi ích khác:

- Không phải chịu các hạn chế về thủ tục xin giấy phép đầu tư khi có cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu.

- Tạo tính thanh khoản cho tài sản bằng việc chứng khoán hóa tài sản.

- Tăng tài sản & tỷ lệ sở hữu cho cổ đông thông qua việc niêm yết cửa sau (back door listing).

- Thúc đẩy quản trị doanh nghiệp bền vững và ít rủi ro.

Một số sàn niêm yết chứng khoán Việt Nam.

- Sàn HOSE còn được biết đến là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, được ra đời vào tháng 7 năm 2000. Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (sàn Hose) hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp từ ủy ban chứng khoán nhà nước & một hệ thống quản lý giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam.

- Sàn HNX (được viết tắt bởi cụm từ tiếng anh Hanoi Stock Exchange) là sở giao dịch CK Hà Nội, sàn HNX là sàn giao dịch CK cho các cổ phiếu của công ty đại chúng niêm yết do sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức & quản lý trực tiếp.

Bài viết trên FTV đã chia sẽ cho các bạn về Niêm yết chứng khoán là gì? Chắc các bạn đã có thể trả lời cho câu hỏi này. Để có thể biết thêm các thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán hay có câu hỏi thắc mắc nào các bạn hãy gọi tới HOTLINE 0983 668 883 của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV để được các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ các bạn nhé.

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận