VNINDEX1274.34 (0.14 0.01%)69,724,900 CP 1,483.07 Tỷ 171 240 145HNXINDEX304.14 (0.17 0.06%)11,272,569 CP 207.36 Tỷ 51 299 56VN301295.54 (1.75 0.14%)15,717,100 CP 527.39 Tỷ 11 9 10HNX30563.98 (0.47 0.08%)6,086,300 CP 143.50 Tỷ 12 9 9

Đặc tả hàng hóa phái sinh

Lưu ý: Mã hợp đồng các tháng trong năm thì lấy 2 số cuối của năm thêm vào cuối mã hợp đồng tháng.

Ví dụ:

  • SIEF20: Hợp đồng Bạc tháng 1 năm 2020.
  • SIEF21: Hợp đồng Bạc tháng 1 năm 2021
GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận