VNINDEX1202.82 ( )524,288,423 CP 12,119.21 Tỷ HNXINDEX277.18 ( ) CP  Tỷ VN301256.67 ( )128,548,900 CP 4,779.36 Tỷ HNX30492.63 ( ) CP  Tỷ
OCF là gì

OCF là gì

OCF là tên viết tắt của từ tiếng anh là Operating Cash Flow là thước đo lượng tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh...
HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn sử dụng phần mềm và các phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính.