VNINDEX1051.81 (1.28 0.12%)788,203,123 CP 12,948.33 Tỷ 221 114 215HNXINDEX217 (1.63 0.76%)121,923,392 CP 1,831.71 Tỷ 80 227 96VN301065.08 (2.35 0.22%)270,417,873 CP 6,124.82 Tỷ 17 4 9HNX30373.43 (6.44 1.75%)69,689,700 CP 1,349.88 Tỷ 13 7 10
Marginal cost là gì? Cách tính chi phí cận biên

Marginal cost là gì? Cách tính chi phí cận biên

Marginal cost hay còn gọi là chi phí cận biên là chi phí bổ sung nhằm sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Chi phí cận biên được xác định bằng cách lấy sự thay đổi của tổng...