VNINDEX1202.82 ( )524,288,423 CP 12,119.21 Tỷ HNXINDEX277.18 ( ) CP  Tỷ VN301256.67 ( )128,548,900 CP 4,779.36 Tỷ HNX30492.63 ( ) CP  Tỷ
Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG

CQG là phần mềm chính để giao dịch hàng hóa phái sinh và được sử dụng trên toàn thế giới. Đây là phần mềm giúp kết nối giữa nhà đầu tư với Sở giao dịch hàng...