VNINDEX1118.34 (-13.77 -1.22%)53,244,500 CP 1,122.76 Tỷ 66 205 308HNXINDEX247.79 (-2.46 -0.98%)7,360,370 CP 118.72 Tỷ 36 276 94VN301136.05 (-15.96 -1.39%)13,449,200 CP 386.87 Tỷ 2 28HNX30420.48 (-4.69 -1.1%)4,684,700 CP 85.93 Tỷ 3 5 22
Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG

Hướng dẫn sử dụng phần mềm CQG

CQG là phần mềm chính để giao dịch hàng hóa phái sinh và được sử dụng trên toàn thế giới. Đây là phần mềm giúp kết nối giữa nhà đầu tư với Sở giao dịch hàng...