VNINDEX1280.75 (-3.05 -0.24%)606,308,137 CP 15,253.43 Tỷ 134 72 271HNXINDEX245.02 (-0.37 -0.15%)54,268,798 CP 1,129.22 Tỷ 62 64 97VN301301.81 (-4.41 -0.34%)193,341,088 CP 6,203.61 Tỷ 9 5 16HNX30541.26 (-1.67 -0.31%)27,705,100 CP 766.20 Tỷ 10 7 13
Dầu thô WTI - Hàng Hóa Phái Sinh FTV

Dầu thô WTI - Hàng Hóa Phái Sinh FTV

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI với mã hàng hóa là CLE đã bắt đầu giao dịch tại sàn NYMEX và đó cũng là Hợp đồng tương lai Năng lượng đang được lựa chọn giao dịch nhiều nhất...
Ngô - Giao dịch hàng hóa phái sinh FTV

Ngô - Giao dịch hàng hóa phái sinh FTV

Ngô có mã hàng hóa là ZCE, lần đầu tiên bắt đầu thực hiện giao dịch tại CBOT vào năm 1877. Đây là loại sản phẩm giao dịch ưu thích và giao dịch nhiều nhất của những...