VNINDEX1103.89 (2.57 0.23%)122,603,200 CP 2,062.00 Tỷ 152 207 118HNXINDEX227.7 (0.92 0.41%)23,860,867 CP 320.73 Tỷ 59 285 59VN301096.08 (3.62 0.33%)26,100,400 CP 619.06 Tỷ 19 7 4HNX30420.86 (2.44 0.58%)12,429,300 CP 230.64 Tỷ 14 10 6
Dầu thô WTI - Hàng Hóa Phái Sinh FTV

Dầu thô WTI - Hàng Hóa Phái Sinh FTV

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI với mã hàng hóa là CLE đã bắt đầu giao dịch tại sàn NYMEX và đó cũng là Hợp đồng tương lai Năng lượng đang được lựa chọn giao dịch nhiều nhất...
Ngô - Giao dịch hàng hóa phái sinh FTV

Ngô - Giao dịch hàng hóa phái sinh FTV

Ngô có mã hàng hóa là ZCE, lần đầu tiên bắt đầu thực hiện giao dịch tại CBOT vào năm 1877. Đây là loại sản phẩm giao dịch ưu thích và giao dịch nhiều nhất của những...