VNINDEX1077.15 (-0.44 -0.04%)563,829,415 CP 10,791.61 Tỷ 183 109 214HNXINDEX215.28 (-0.05 -0.02%)56,738,925 CP 842.91 Tỷ 79 241 86VN301085.7 (-7.78 -0.71%)217,973,915 CP 5,594.09 Tỷ 14 16HNX30366.88 (1.46 0.4%)38,922,000 CP 677.91 Tỷ 16 7 7
Dầu thô WTI - Hàng Hóa Phái Sinh FTV

Dầu thô WTI - Hàng Hóa Phái Sinh FTV

Hợp đồng tương lai Dầu thô WTI với mã hàng hóa là CLE đã bắt đầu giao dịch tại sàn NYMEX và đó cũng là Hợp đồng tương lai Năng lượng đang được lựa chọn giao dịch nhiều nhất...
Ngô - Giao dịch hàng hóa phái sinh FTV

Ngô - Giao dịch hàng hóa phái sinh FTV

Ngô có mã hàng hóa là ZCE, lần đầu tiên bắt đầu thực hiện giao dịch tại CBOT vào năm 1877. Đây là loại sản phẩm giao dịch ưu thích và giao dịch nhiều nhất của những...