VNINDEX1202.82 ( )524,288,423 CP 12,119.21 Tỷ HNXINDEX277.18 ( ) CP  Tỷ VN301256.67 ( )128,548,900 CP 4,779.36 Tỷ HNX30492.63 ( ) CP  Tỷ
Nhận định Thị trường Cà phê năm 2022

Nhận định Thị trường Cà phê năm 2022

ICO dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2021 – 2022 đạt mức 167,2 triệu bao, giảm 2,1% so với 170,8 triệu bao của niên vụ 2020 – 2021. Lượng cà phê arabica dự kiến...