VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Vốn kinh doanh là gì? Đặc điểm và phân loại vốn kinh doanh

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp chắc chắn sẽ có sự hiện diện của vốn kinh doanh. Đây là một trong những loại vốn có những đặc trưng nhất định và được phân biệt với những hình thức vốn khác. Dựa trên những đặc điểm khác nhau, loại vốn kinh doanh này sẽ được phân thành những nhóm khác nhau. Bên cạnh đó, loại vốn này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy tổng quan về vốn kinh doanh là gì? Đặc điểm, vai trò và phân loại như thế nào? Hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây nhé !

Vốn kinh doanh là gì?

von-kinh-doanh-la-gi

Vốn kinh doanh là gì?

Vốn kinh doanh là nguồn tiền, tài sản thường được sử dụng trong hoạt động của các công ty, doanh nghiệp nhằm mục đích để sản xuất, đầu tư, thu hút khách hàng. Quản lý nguồn vốn này hiệu quả là một cách để các công ty, doanh nghiệp vận hành và phát triển một cách lâu dài.

Khái niệm vốn kinh doanh thường được dùng để chỉ một số lượng tiền được dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Số vốn kinh doanh thường được hình thành trong quá trình thành lập của công ty, doanh nghiệp và được biến đổi trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các bạn có thể hiểu đơn giản vốn kinh doanh là số tiền được ứng trước tài sản vô hình và hữu hình của doanh nghiệp. Đây là số vốn kinh doanh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong suốt quá trình thành lập, phát triển và kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp.

Đặc điểm của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh mang nhiều điểm đặc trưng và khác biệt so với những khái niệm khác, nhìn chung loại vốn này có những điểm nổi bật như: 

- Đây là loại vốn phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với mục tiêu chính là để tích lũy và sinh lời.

- Nguồn vốn này được hình thành trước sau đó mới có các hoạt động sản xuất và kinh doanh xảy ra sau đó.

- Loại vốn kinh doanh này chỉ được sử dụng trong một chu kỳ, sau khi kết thúc chu kỳ sẽ phải thu hồi về và chuẩn bị cho một chu kỳ kinh doanh mới.

- Nếu như vốn kinh doanh bị mất đi thì đồng nghĩa với việc các công ty, doanh nghiệp đó đang đứng trước nguy cơ bị phá sản.

Phân loại vốn kinh doanh

von-kinh-doanh-la-giPhân loại vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Vốn kinh doanh của doanh nghiệp thường được phân loại dựa trên rất nhiều tiêu chí khác nhau, phân loại tùy theo từng cách khác nhau và hình thức vốn này sẽ có những thành phần khác biệt. Có thể phân loại thành:

Vốn theo nguồn hình thành

Nếu như dựa theo nguồn vốn hình thành thì vốn của các công ty, doanh nghiệp này được phân thành những loại sau:

- Vốn của chủ sở hữu: Đây là phần vốn mà do chính chủ sở hữu của doanh nghiệp bỏ ra trong quá trình thành lập công ty

- Vốn góp: Là khoản góp vốn từ thời điểm ban đầu do những người cùng sáng lập tạo nên các công ty, doanh nghiệp

- Vốn kinh doanh hình thành từ lợi nhuận không chia: Khi các công ty, doanh nghiệp vận hành hoạt động kinh doanh thì số vốn ban đầu sẽ cho ra lợi nhuận. Nếu như các công ty, doanh nghiệp không chia phần lợi nhuận đó và mang đi tới đầu tư thì sẽ là một phần vốn kinh doanh.

- Vốn kinh doanh hình thành từ việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu: Các công ty, doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu nhằm mục đích để huy động vốn cho các công ty, các doanh nghiệp thì số tiền thu được cũng được xem là vốn kinh doanh.

- Vốn có từ những khoản vay: Khi công ty, doanh nghiệp vay tiền các ngân hàng, các tổ chức tín dụng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh cũng sẽ được coi là vốn kinh doanh của các công ty doanh nghiệp đó.

Đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn kinh doanh

Nếu dựa trên đặc điểm chu chuyển của nguồn vốn thì loại hình vốn này thường được phân chia thành các thành phần như:

- Vốn cố định: Đây là phần vốn được hình thành nhằm mục đích để mua các tài sản cố định cho công ty, doanh nghiệp. Những phần tài sản thường này được dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng nếu nguồn vốn cố định có quy mô càng lớn thì quy mô của các loại tài sản cố định cũng sẽ càng lớn. Phần tài sản cố định lại quyết định chu chuyển của nguồn vốn.

- Vốn lưu động: Phần vốn lưu động này thường dùng để vận hành những tài sản lưu động của công ty, doanh nghiệp. Để đảm bảo cho các hoạt động bình thường được diễn ra như bình thường. Những loại tài sản ngắn hạn, tiền mặt thì được xem là nguồn vốn lưu động. Bên cạnh đó, các khoản tiền phải thu và hàng tồn kho của công ty doanh nghiệp cũng được tính như một loại vốn lưu động.

Căn cứ vào quan hệ sở hữu

von-kinh-doanh-la-giĐặc điểm của vốn kinh doanh

Căn cứ vào quan hệ sở hữu, nguồn vốn kinh doanh của các doanh nghiệp thường được phân thành những loại có thể kể đến như sau:

- Vốn sở hữu: Là nguồn vốn được hình thành từ một hoặc nhiều người sở hữu của doanh nghiệp. Thông thường, vốn sở hữu được hình thành vào thời gian bắt đầu thành lập công ty, doanh nghiệp và được bổ sung thêm trong suốt quá trình phát triển của công ty và doanh nghiệp đó.

- Vốn từ nguồn nợ: Đây là nguồn vốn được hình thành từ rất nhiều nguồn khác nhau. Những nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính tín dụng, các tài sản chờ xử lý hay các khoản tín dụng chưa được thanh toán đều được tính như nguồn vốn từ nguồn nợ.

Theo thời gian huy động và sử dụng vốn kinh doanh

Đây là một trong những yếu tố dùng để phân loại vốn kinh doanh. Nếu chỉ dựa trên tiêu chí này thì loại vốn kinh doanh sẽ được phân loại thành những loại như sau:

- Vốn thường xuyên: Đây là loại vốn trung dài hạn vào ít nhất một năm hoạt động của công ty, doanh nghiệp

- Nguồn vốn tạm thời: Đây là nguồn vốn được dùng như một khoảng thời gian ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động có tính tạm thời hoặc vô tình phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những vai trò quan trọng của vốn kinh doanh

Vốn kinh doanh có vai trò đặc biệt quan trọng trong những hoạt động của doanh nghiệp. Nguồn vốn này có một số vai trò nổi bật như sau:

Vốn kinh doanh thường đóng vai trò tiên quyết trong việc hình thành và hoạt động của một công ty, doanh nghiệp. Đồng thời dựa trên nguồn vốn này thì mới có thể hình thành doanh nghiệp lớn hay là vừa và nhỏ. 

Một doanh nghiệp nếu muốn vận hành và phát triển bền vững thì trong tương lai phải có được nguồn vốn kinh doanh. Chẳng hạn như để vận hành thì cần phải có nhân sự, nhân công, nguyên liệu, thiết bị hoặc máy móc. Để có được những điều này thì phải dùng tiền từ vốn kinh doanh. Một công ty, doanh nghiệp nếu không đủ vốn thì chắc chắn các hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ không được tiến hành và công ty không thể duy trì.

Trong hoạt động kinh doanh luôn luôn có sự biến đổi nhất định của cơ sở vật chất. Chỉ khi các công ty, doanh nghiệp có vốn thì các nhà lãnh đạo mới có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh sao cho hiệu quả nhất. Từ yếu tố nguồn vốn, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định về cải tiến các loại thiết bị, máy móc để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh để cạnh tranh với những đơn vị khác.

Nguồn vốn kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và đặt nền tảng cho sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Chính vì thế, doanh nghiệp phải biết cách quản lý nguồn vốn kinh doanh để đạt được những hiệu quả tốt nhất.

Các hình thức huy động vốn của các chủ thể kinh doanh

von-kinh-doanh-la-giNguồn vốn kinh doanh

Để có được nguồn vốn kinh doanh, các công ty và doanh nghiệp có thể chọn dùng tiền của chủ sở hữu. Tuy nhiên, một trong số cách đó thì hiệu quả hơn là huy động vốn từ những nguồn khác. Việc huy động vốn sẽ giúp chủ công ty, doanh nghiệp có nhiều tiền hơn trong việc đầu tư kinh doanh.

Những hình thức huy động vốn của các chủ thể kinh doanh thường được áp dụng hiện nay có thể kể đến các nguồn vốn từ chủ sở hữu như tỷ lệ góp vốn ban đầu, các lợi nhuận không chia và nguồn vốn có từ hoạt động phát hành cổ phiếu. Một vài chủ thể khác sẽ huy động vốn nợ từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp phát hành trái phiếu khác.

Những hình thức chủ thể khác nhau sẽ có hình thức huy động vốn khác nhau. Ví dụ như:

- Các doanh nghiệp Nhà nước sẽ huy động vốn từ vốn đầu tư trực tiếp từ Nhà nước, công ty mẹ đầu tư tiền vào công ty con

- Công ty cổ phần (CTCP) thì huy động vốn từ việc phát hành cổ phiếu trái phiếu

- Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH), công ty hợp doanh thì cần huy động vốn từ những người cam kết góp vốn vào công ty.

Kết luận

Vốn kinh doanh chính là một yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty và doanh nghiệp. Nhờ có nguồn vốn kinh doanh này mà các công ty, doanh nghiệp mới có thể vận hành cũng như kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Việc phân loại vốn dựa trên nhiều yếu tố khác nhau mà các nhà đầu tư có thể chọn những tiêu chí cụ thể để phân loại dễ dàng hơn. Trên đây là bài viết được chia sẻ bởi công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV.

FTV đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên tư vấn kiến thức về đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh

Sức hút của thị trường chứng khoán hiện nay vẫn luôn khiến rất nhiều người quan tâm và muốn thử sức. Bởi vì thị trường chứng khoán trong năm 2022 tại Việt Nam cũng được đánh giá cao vì là một trong những kênh đầu tư tài chính hấp dẫn thông qua các yếu tố khác nhau.

Là những người mới, chưa có kinh nghiệm và kiến thức chứng khoán, các bạn tìm kiếm địa chỉ để có thể tìm hiểu về đầu tư chứng khoán mà chưa biết ở đâu thì hãy liên hệ ngay với FTV. Tại đây, sẽ luôn có đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiệt tình, dày dặn kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hỗ trợ kiến thức 24/7.

Các bạn cần liên hệ với FTV về vốn kinh doanh là gì thì vui lòng truy cập nhanh vào website ftv.com.vn hoặc gọi ngay đến số Hotline của FTV là 0983 668 883 để được giải đáp kịp thời. 

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận