VNINDEX1279.82 (-0.93 -0.07%)573,511,101 CP 14,235.41 Tỷ 162 84 230HNXINDEX244.84 (-0.18 -0.07%)59,067,693 CP 1,321.07 Tỷ 79 49 86VN301297.82 (-3.99 -0.31%)216,634,957 CP 6,453.38 Tỷ 10 4 16HNX30542.23 (0.97 0.18%)34,068,300 CP 864.18 Tỷ 14 3 13

Lợi nhuận gộp là gì? Đặc trưng, công thức tinh lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là một chỉ tiêu quan trọng, được thể hiện trên bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng FTV tìm hiểu xem lợi nhuận gộp là gì? cách tính lợi nhuận gộp, cũng như sự khác biệt của lợi nhuận gộp với lợi nhuận ròng và lợi nhuận thuần nhé.

Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp là gì?Lợi nhuận gộp là gì?

Lợi nhuận gộp (còn gọi là Gross Profit) là phần giá trị chênh lệch của doanh thu khi bán sản phẩm ra thị trường với mức chi phí bỏ ra cho sản phẩm đó hoặc những khoản khấu trừ phần chi phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Bạn có thể hiểu đơn giản đây chính là một khoản lợi nhuận thu được thông qua việc trừ đi chi phí bán hàng của doanh nghiệp. 

Khoản lợi nhuận này thường sẽ được doanh nghiệp dùng để đánh giá hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, đây chính là một trong những thông số cần có trong bản báo cáo tài chính hay báo cáo kinh doanh của một doanh nghiệp. 

Đặc trưng của lợi nhuận gộp

Thông qua việc đánh giá lợi nhuận gộp thì doanh nghiệp có thể giảm thiểu những rủi ro cho các nhà đầu tư. Dựa vào phần chi phí biến đổi, bạn có thể xem xét số liệu của lợi nhuận gộp. Có một số chi phí sẽ tác động đến mức lợi nhuận này như:

  • Chi phí bỏ ra mua nguyên liệu sản xuất đã bao gồm cả phí vận chuyển
  • Chi phí trả cho những nhân công thực hiện
  • Chi phí hao hụt trong suốt quá trình sản xuất sản phẩm
  • Chi phí cho hoạt động vận chuyển, nhập kho
  • Hoa hồng cần phải chi cho nhân viên bán hàng
  • Khấu hao của thiết bị dựa trên mốc thời gian sử dụng.

Cách tính lợi nhuận gộp

Cách tính lợi nhuận gộpCách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn của hàng bán

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Những khoản giảm trừ chi phí

Trong đó:

  • Giá vốn hàng bán là toàn bộ những chi phí mà doanh nghiệp cần phải bỏ ra để sản xuất hàng hóa gồm: nguyên vật liệu, marketing, kho hàng, quản lý doanh nghiệp, vận chuyển, nhân sự,…
  • Doanh thu thuần chính là tổng doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Những khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và những khoản giảm giá, chiết khấu, hàng trả lại.  

Lợi nhuận gộp sẽ đi đôi với phần tỷ suất lợi nhuận gộp. Công thức tính của tỷ suất lợi nhuận gộp (còn gọi là hệ số biên lợi nhuận) như sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) = Lợi nhuận gộp / Tổng số doanh thu

Doanh nghiệp có thể tính được tỷ suất lợi nhuận gộp và so sánh với mức trung bình của ngành để đánh giá xem liệu doanh nghiệp có đang hoạt động tốt trên thị trường hay không. Nếu như tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn với kỳ vọng hoặc giảm, doanh nghiệp cần đánh giá lại các chi phí nào cần cắt giảm.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thu về 5.000.000.000 VNĐ từ doanh thu bán hàng. Giả sử rằng chi phí hàng hóa bao gồm 2.000.000.000 VNĐ cho hoạt động sản xuất vật tư và 800.000.000 VNĐ cho chi phí lao động

Như vậy, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp X sẽ được tính như sau:

5.000.000.000 – (2.000.000.000 + 800.000.000) = 2.200.000.000 VNĐ

Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, công ty có mức lợi nhuận gộp là 2.200.000.000 VNĐ

Vai trò của lợi nhuận gộp

Vai trò của lợi nhuận gộpVai trò của lợi nhuận gộp

Việc tính toán lợi nhuận gộp có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp. Thông qua việc tính lợi nhuận này thì doanh nghiệp có thể đưa ra biên độ của lợi nhuận này. 

Hệ số biên độ được sử dụng để so sánh về sự thành công trong hoạt động kinh doanh giữa những doanh nghiệp cùng hoạt động trong một lĩnh vực và từ đó có thể đánh giá được tiềm năng của doanh nghiệp trong tương lai.

Những doanh nghiệp có phần biên độ dao động của lợi nhuận càng lớn thì số lãi ròng mà doanh nghiệp đạt được cũng càng lớn. Từ đấy có thể thấy doanh nghiệp này quản lý và kiểm soát các chi phí tốt hơn, đồng nghĩa là doanh nghiệp này có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

Để biết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có phát triển một cách ổn định không, bạn cần phải biết cách tính lợi nhuận gộp. Những người kinh doanh nhỏ lẻ sẽ thường bỏ qua hoặc tính không chính xác phần thông số này. Điều này làm bạn cho rằng mình lời nhưng thực chất lại là lỗ, cho đến khi mức lỗ quá lớn thì không thể bù trừ được nữa. Chính vì vậy, dù kinh doanh lớn hay nhỏ thì bạn cũng cần phải biết cách tính được mức lợi nhuận này.

Sự khác biệt của lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần

Để nắm rõ được sự khác biệt giữa lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần thì doanh nghiệp cần phải nắm được lợi nhuận gộp là gì và lợi nhuận thuần là gì. Lợi nhuận thuần chính là số lợi nhuận thu được sau khi trừ những khoản chi phí bao gồm chi phí hoạt động, lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi.

Có thể nhận thấy, nếu như lợi nhuận gộp chính là tổng doanh thu trừ đi tổng giá trị vốn, chưa tính đến những chi phí hoạt động khác như chi phí quản lý, chi phí tài chính hay chi phí bán hàng thì lợi nhuận thuần lại được xác định dựa trên phần doanh thu thuần trừ đi phần chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp, bao gồm giá vốn của hàng hóa và những khoản chi phí hoạt động.

Về ý nghĩa, lợi nhuận gộp là một cơ sở để đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp từ quá trình tiêu thụ đến giá vốn bán hàng, không tính những yếu tố gián tiếp khác. Trong khi đó, lợi nhuận thuần lại cho ta thấy bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của một doanh nghiệp sau khi được tính dựa trên những yếu tố gián tiếp. Điều này có nghĩa là nếu như hai doanh nghiệp cùng có phần lợi nhuận gộp ngang nhau thì doanh nghiệp nào kiểm soát tốt những chi phí gián tiếp thì doanh nghiệp đó sẽ có mức lợi nhuận thuần cao hơn và chứng minh được tình hình tài chính của doanh nghiệp đó tốt hơn.

Sự khác biệt của lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng

Sự khác biệt của lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròngSự khác biệt của lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng

Ý nghĩa 

Một trong những sự khác biệt chính giữa lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng chính là hai thuật ngữ kế toán được định nghĩa khác nhau.

Lợi nhuận gộp mô tả phần lợi nhuận mà một tổ chức còn lại sau khi đã trừ tất cả những chi phí trực tiếp có liên quan đến quá trình sản xuất. Điều quan trọng là cần phải nhấn mạnh rằng chỉ phần chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất thì mới được khấu trừ.

Mặt khác, lợi nhuận ròng là phần thu nhập còn lại mà một tổ chức có được sau khi đã trừ tất cả những khoản khấu trừ tất cả các chi phí mà tổ chức phải chịu trong khoảng thời gian sản xuất của một năm hay thời kỳ tài chính nhất định. Tất cả những chi phí trực tiếp và gián tiếp đều phải được khấu trừ để thực thể nhận được lợi nhuận ròng của nó.

Mục tiêu

Sự khác biệt thứ hai được phân biệt là bởi tính khách quan của chúng.

Quản lý của tổ chức tính toán phần lợi nhuận gộp để xác định được ước tính sơ bộ về lợi nhuận của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có thể tính toán lợi nhuận ròng để xác định được hiệu quả hoạt động và khả năng chuyển đổi hàng hóa thành doanh thu.

Ngoài ra, lợi nhuận ròng là phần lợi nhuận thực tế mà một doanh nghiệp có được sau khi trừ tất cả những chi phí. Lợi nhuận ròng của doanh nghiệp được dùng để xác định lợi nhuận của tổ chức, đôi khi cũng có thể là một khoản lỗ. Mục tiêu của việc tính toán lợi nhuận ròng là xác định xem doanh nghiệp có lãi hay không.

Mục đích / Chức năng 

Sự khác biệt thứ ba phát sinh từ mục đích hoặc chức năng của chúng.

Bộ phận kế toán của một doanh nghiệp tính toán lợi nhuận gộp để họ có thể hiểu được ảnh hưởng của chi phí sản xuất đến phần lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp kiểm soát những chi phí sản xuất dư thừa để có thể đảm bảo rằng họ có được mức lợi nhuận tối đa trong khi sử dụng chi phí tối thiểu.

Ngoài ra, những tổ chức tính toán lợi nhuận ròng để xác định được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một năm tài chính cụ thể. Tính toán lợi nhuận ròng cũng có thể được dùng như một chiến lược để xác định xem khoản đầu tư đó có giá trị hay có thời gian hoàn vốn ngắn hơn.

Độ tin cậy 

Sự khác biệt khác mà mọi người nên hiểu là lợi nhuận gộp không phải là lợi nhuận thực sự của doanh nghiệp và không nên dựa vào đó để đưa ra quyết định liên quan đến tương lai của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp được tính sau khi chỉ trừ phần chi phí sản xuất mà bỏ qua những chi phí, thuế và lãi khác của các khoản vay. Điều này cũng đồng nghĩa là loại lợi nhuận này không thực tế.

Mặt khác, lợi nhuận ròng là phần lợi nhuận thực sự của doanh nghiệp và có thể sử dụng loại lợi nhuận này để đưa ra quyết định trong tương lai về sự phát triển của doanh nghiệp. Khi tính toán phần lợi nhuận ròng, tất cả những loại dòng tiền được khấu trừ sẽ mang đến một bức tranh chân thực và thực tế về hiệu suất của doanh nghiệp.

Số dư tín dụng 

Hai loại lợi nhuận này cũng được sử dụng khác nhau trong việc hiển thị số dư tín dụng của doanh nghiệp.

Lợi nhuận gộp của một doanh nghiệp được sử dụng trong việc hiển thị số dư tín dụng của tài khoản giao dịch. Tức là lợi nhuận gộp chính là sự cân bằng giữa những thành phần mà tổ chức đã mua và thành phần mà nó đã bán.

Tiến độ và lợi nhuận 

Cuối cùng, hai loại lợi nhuận này được phân biệt bởi thực tế là lợi nhuận gộp được dùng để cho thấy được sự tiến bộ của doanh nghiệp và cũng có thể được đánh giá bằng cách so sánh phần lợi nhuận gộp và doanh thu thuần.

Ngoài ra, doanh thu thuần được dùng để thể hiện lợi nhuận của doanh nghiệp và có thể được đánh giá bằng cách so sánh lợi nhuận ròng đối với doanh thu thuần.

Kết luận 

Lợi nhuận gộp là một phần quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp cần phải theo dõi liên tục, thậm chí là theo dõi chi tiết theo từng loại mặt hàng, dự án, từ đó để có kế hoạch phát triển đúng đắn. Hy vọng những chia sẻ của FTV sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư thêm kiến thức, từ đó xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả. 

FTV–  đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh uy tín tại Việt Nam

Hiện nay, thị trường chứng khoán và hàng hóa phái sinh được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn. Nếu bạn đang muốn thử sức vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh mà chưa có kinh nghiệm thì hãy liên hệ ngay đến Công Ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ FTV. Tại đây, bạn sẽ được các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài đầu tư chính tư vấn về phương pháp đầu tư hiệu quả và phòng ngừa rủi ro.

Nếu có câu hỏi thắc mắc về lợi nhuận gộp là gì? hay muốn biết thêm nhiều thông tin hãy liên hệ trực tiếp đến FTV qua HOTLINE 0983 668 883 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận