VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền là gì? Cách quản lý đầu tư theo dòng tiền hiệu quả

Có thể hiểu đơn giản khi khách hàng mua một sản phẩm tại một cửa hàng quần áo nào đó và trả tiền thì đó chính là dòng tiền vào. Khi shop nhập hàng hay thanh toán hóa đơn nào đó thì đó là dòng tiền ra. Vậy khái niệm cụ thể về dòng tiền là gì? Hôm nay hãy cùng với FTV chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về khái niệm này nhé.

Dòng tiền là gì? 

dong-tien-la-giQuản lý dòng tiền

Dòng tiền được hiểu là sự chuyển động ra vào của dòng tiền phát sinh trong một thời kỳ nhất định. Hay gọi là khoản chi và khoản thu trong một doanh nghiệp, dự án hay một sản phẩm tài chính nào đó.

Một số khái niệm về dòng tiền:

Dòng tiền dương là gì?

Dòng tiền dương (trong tiếng Anh là Positive Cash Flow) là chính là mục tiêu của doanh nghiệp làm cách nào để tạo ra dòng tiền vào nhiều hơn dòng tiền chi ra.

Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng đây chính là vấn đề khá nan giải của rất nhiều công ty, doanh nghiệp gặp phải vấn đề với dòng tiền của mình. Khi mà doanh thu không ổn định thì việc, thanh toán các khoản chi phí như tiền lương của nhân viên, các chi phí nguyên vật liệu, thanh toán điện nước... là vấn đề khá khó khăn.

Dòng tiền âm là gì?

Dòng tiền âm là các khoản chi ra bị nhiều hơn các khoản tiền thu về. Một vài nguyên nhân là sản phẩm khó bán hay đang đầu tư thêm các khoản khác cho doanh nghiệp.

Việc đảm bảo giữ được dòng tiền luôn luôn dương là một điều rất tốt vời đối với các công ty, doanh nghiệp. Các công ty, doanh nghiệp muốn báo cáo về dòng tiền của đơn vị thì sẽ đặt ra một bản báo cáo gọi chung là báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Dòng tiền thông minh là gì?

dong-tien-la-giDòng tiền thông minh

Dòng tiền thông minh là dòng tiền chảy vào những chỗ có khả năng đem lại khả năng sinh lời cao nhất, được ví như chiếc xe lửa luôn chạy về phía trước, đến đúng mục tiêu đặt ra.

Dòng tiền ròng là gì?

Dòng tiền ròng là số tiền nhận được và sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Dòng tiền ròng thường được chia thành ba nhóm chính là hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư.

Dòng tiền thuần là gì?

Dòng tiền thuần là số tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư bao gồm các chủ nợ và người chủ sở hữu sau khi trừ đi những khoản đầu tư cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai sắp tới với số vốn, tài sản cố định và vốn lưu động thường xuyên. Các dòng tiền thuần có thể kể đến như:

Dòng tiền có được từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh

Đây là dòng tiền được phát sinh từ việc làm tạo ra doanh thu chủ yếu vào các hoạt động khác không phải đầu tư tài chính. 

- Những dòng tiền đi vào từ việc sản xuất kinh doanh có thể kể đến như:

+ Nguồn tiền thu từ buôn bán

+ Tiền thu từ việc cung cấp các dịch vụ

+ Tiền bán hàng trên thị trường chứng khoán vì tham vọng của thương mại dịch vụ

+ Tiền bản quyền

+ Lệ phí hay tiền hoa hồng

- Những dòng tiền đi ra từ các hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Các khoản thanh toán cho nhà cung ứng vật tư, sản phẩm, dịch vụ

+ Tiền lương chi trả cho các nhân viên, công nhân, người lao động

+ Tiền trả lãi vay

+ Tiền chi trả các khoản thuế

Công thức để tính toán dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh là: 

Dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chênh lệch thu - chi) = Tổng dòng tiền đi vào - Tổng dòng tiền đi ra

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư

dong-tien-la-giDòng tiền trong kinh doanh

Đây là dòng tiền phát sinh từ những hoạt động mua sắm, xây dựng hay hoàn tất việc nhượng bán các tài sản trong thời gian dài và những khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương với dòng tiền.

- Các dòng tiền đi vào của những hoạt động đầu tư:

+ Tiền thanh lý, bán tài sản cố định và nhiều tài sản thời gian khác

+ Tiền thu về nhiều cho vay và bán lại kinh doanh thị trường chứng khoán nợ của những tổ chức

+ Tiền được thu hồi vốn đầu tư của chủ sở hữu ở những doanh nghiệp khác

+ Tiền thu về từ lãi vay, khoản cổ tức và lãi đã trừ vốn.

- Các dòng tiền đi ra của các hoạt động đầu tư:

+ Tiền chi cho các hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản nhiều thời gian khác

+ Tiền chi cho vay và các hoạt động kinh doanh thị trường chứng khoán nợ của những tổ chức khác

+ Tiền dùng để đầu tư của vốn chủ sở hữu vào công ty khác

Công thức để tính toán dòng tiền từ các hoạt động đầu tư: 

Dòng tiền thuần từ những hoạt động đầu tư (với chênh lệch thu - chi) = Tổng dòng tiền đi vào của các hoạt động đầu tư - Tổng dòng tiền đi ra của các hoạt động đầu tư

Dòng tiền thu về từ những hoạt động tài chính

Đây là dòng tiền được phát sinh từ các hoạt động tài chính tạo ra những thay đổi về quy mô và kết cấu vốn của công ty

- Dòng tiền đi vào từ hoạt động tài chính bao gồm:

+ Tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu hay nhận góp vốn chủ sở hữu

+ Tiền vay nhận được có thể từ việc vay nợ ngân hàng, các tổ chức tín dụng hay phát hành kinh doanh thị trường chứng khoán nợ như trái phiếu

- Dòng tiền chi ra từ các hoạt động tài chính:

+ Tiền thanh toán các khoản nợ vay, gốc vay

+ Tiền thanh toán cho các khoản nợ thuê tài chính

+ Tiền thanh toán các khoản vốn góp cho chủ sở hữu hay mua lại cổ phiếu

+ Trả cổ tức, chia lãi đã trừ vốn.

Công thức tính dòng tiền từ hoạt động tài chính là:

Dòng tiền thuần từ các hoạt động tài chính (chênh lệch thu - chi) = Tổng dòng tiền đi vào từ hoạt động tài chính -  Tổng dòng tiền đi ra từ hoạt động tài chính

Phân biệt sự khác nhau giữa dòng tiền và lợi nhuận

dong-tien-la-giGiá trị tương lai và giá trị hiện tại của dòng tiền

Đây thực chất là hai khái niệm rất dễ bị nhầm lẫn, bởi chúng có liên quan với nhau nhưng lại có một số đặc điểm khác nhau, cụ thể như sau: 

Cách tính toán về dòng tiền thuần và lợi nhuận:

Dòng tiền = Dòng tiền vào của các hoạt động - Dòng tiền ra của các hoạt động

Lợi nhuận = Doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh - Chi phí bỏ ra

Thực tế nếu không nắm vững kiến thức về dòng tiền và lợi nhuận, nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng không có gì khác nhau. Vì dòng tiền vào cũng được xem như doanh thu còn dòng tiền ra cũng được xem như chi phí nhưng thực chất không phải vậy.

Trường hợp, khoản lợi nhuận của doanh nghiệp chưa chắc sẽ được thanh toán tiền mặt, lỡ như bạn nợ thì làm sao mà có tiền mặt cũng chưa chắc đã có lời.

Ví dụ như nhà đầu tư A tiến hành mở một cửa hàng, sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhà đầu tư A còn dư 300.000.000 đồng tiền vốn. Một tháng đầu bán hàng thu được 10.000.000 đồng. Người thân của nhà đầu tư A thấy lời nên đầu tư thêm cho họ 200.000.000 đồng. Vậy dòng tiền vào sẽ là 200 triệu + 10 triệu = 210 triệu. 

Nhưng bản chất doanh thu cửa hàng chỉ có 10.000.000 đồng. Câu hỏi thắc mắc lúc này là "có gì khác nhau đâu?". Vì nghĩ rằng dòng tiền vào cũng là doanh thu và dòng tiền ra cũng là chi phí. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, nhà đầu tư A có lợi nhuận chưa chắc đã có tiền mặt, có tiền mặt nhưng chưa chắc đã sinh lời.

Cách quản lý dòng tiền một cách hiệu quả

Mục tiêu chính của các doanh nghiệp cuối cùng chính là tạo ra dòng tiền dương từ đó thu về lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định. Làm thế nào để quản trị dòng tiền hiệu quả thì các bạn có thể tham khảo cách sau:

Đo lường dự báo dòng tiền

Nhà quản trị cần phải lập kế hoạch về dòng tiền, nếu dòng tiền chính xác sẽ giúp cho việc cân bằng số nợ, lịch sử thanh toán, nguồn thu, nguồn chi một cách dễ dàng hơn rất nhiều và có thể lường trước được những bất trắc có thể xảy ra, từ đó lên phương án xử lý kịp thời.

Dự báo dòng tiền ra

Các nhà quản trị tài chính cũng cần xem xét để chi tiêu một cách thật cẩn thận, cần xem xét kỹ từng khoản một, đặt ra một hạn mức cho phép, lập ra tiến trình sử dụng dòng tiền ra để khi có sai sót thì xử lý kịp thời ngay lập tức, tránh việc đi lệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Một số giải pháp giúp có thể quản lý dòng tiền ra hiệu quả

dong-tien-la-giQuản lý dòng tiền 

Đây là tận dụng các khoản nợ hiệu quả, thanh toán đúng hạn không nên thanh toán quá sớm

Tạo mối quan hệ với các đối tác, khách hàng để tăng khả năng gia hạn đối với việc trả nợ

Không nên tập trung vào việc mua vào với giá thấp, hãy chú trọng vào các khoản thanh toán

Dự báo dòng tiền vào

Dòng tiền vào là yếu tố hết sức quan trọng trong việc duy trì hoạt động của các công ty, doanh nghiệp. Bất cứ công ty, doanh nghiệp nào cũng muốn dòng tiền vào lớn hơn dòng tiền ra, các nhà quản trị có thể dự báo dòng tiền vào thông qua một số cách như sau:

- Loại bỏ hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng, lỗi thời bằng bất cứ giá nào

- Tăng khả năng thanh toán của khách hàng, khi chốt đơn hàng

- Đưa ra những ưu đãi hấp dẫn với những đơn hàng thanh toán trước hoặc có giá trị cao

- Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu và những khoản tiền chi trả khác.

Những nguyên nhân dẫn đến dòng tiền bị suy yếu

Dòng tiền của doanh nghiệp có thể gặp vấn đề như cứ mãi đứng yên, bị âm liên tục do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều công ty doanh nghiệp, cửa hàng phải đóng cửa vì lý do vô cùng đơn giản là không thể phân biệt được việc kiếm tiền cũng như quản lý dòng tiền lưu thông.

Việc có thể quản lý được các loại dòng tiền là một vấn đề khá nan giải. Đôi khi khoản thu nhập của chúng ta chưa chắc đã đảm bảo được ổn định, mà các chi phí phải thanh toán tháng nào cũng xuất hiện đều đặn.

Vấn đề không nằm ở việc doanh thu đang thấp mà là vấn đề ở sản phẩm, dịch vụ đang kinh doanh. Vậy thì khi nào thì dòng tiền có vấn đề? Nếu công ty, doanh nghiệp vẫn đang trên đà kinh doanh tốt, có doanh thu cao nhưng tiền mặt lại bị tồn và các sản phẩm phải thu, khi bạn nợ người khác chưa thanh toán...

dong-tien-la-giDòng tiền trong kinh doanh

Tham khảo một số nguyên nhân có thể gây ra sự suy yếu dòng tiền như:

Do việc quản trị tài chính không vững, các doanh nghiệp được quản lý theo hướng tự phát nên về kiến thức quản trị tài chính thường không chuyên sâu. Khi gặp vấn đề mất cân bằng tài chính cũng không biết cách để tháo gỡ kịp thời. Thường xuyên chỉ chăm chăm chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm đến việc thu hồi nợ, rủi ro từ nợ xấu. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho doanh thu các cửa hàng, công ty, doanh nghiệp rất cao nhưng tiền ở đâu mãi không thấy về.

Bên cạnh đó có thể do việc không biết cách xây dựng kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý. Dẫn đến việc chi tùy tiện không theo kế hoạch cụ thể trong khi nguồn thu không có nhiều để cải thiện tốt nên dòng tiền thường bị âm.

Để giải quyết các vấn đề trục trặc của các loại dòng tiền, đôi lúc có thể hiểu đơn giản nhưng có khi lại vô cùng khó khăn nếu không biết cách giải quyết hợp lý.

Kết luận

Dòng tiền chính là sự chuyển động ra vào của dòng tiền phát sinh trong một thời kỳ nhất định. Mục tiêu chính của các công ty, doanh nghiệp là tạo ra được dòng tiền dương liên tục để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh lợi nhuận. Hạn chế tối đa việc làm gây phát sinh dòng tiền âm trong thời gian dài hoặc ứ đọng dòng tiền quá lâu. Hy vọng rằng những nội dung vừa rồi đã giúp cho các bạn hiểu thêm về dòng tiền là gì, các loại dòng tiền nổi bật hiện nay và những nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của dòng tiền.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công Nghệ FTV chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh tại Hà Nội và TP.HCM

Thị trường chứng khoán vẫn luôn luôn được đánh giá cao, bởi đây là một trong những kênh đầu tư tài chính hấp dẫn. Vì thế cho nên sức hút của chứng khoán vẫn luôn khiến nhiều người đặc biệt quan tâm và muốn tham gia vào lĩnh vực này.

Do là người mới, lại chưa có kinh nghiệm và kiến thức đầu tư, các bạn mong muốn có thể tìm hiểu về chứng khoán mà chưa tìm kiếm được thì hãy liên hệ ngay với FTV. Tại đây luôn có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tư vấn kiến thức đầu tư và phòng ngừa rủi ro cho các bạn 24/7.

Nếu các bạn cần liên hệ với FTV để giải đáp những thắc mắc về dòng tiền là gì thì vui lòng gọi ngay đến Hotline 0983 668 883 hoặc truy cập nhanh vào website ftv.com.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận