VNINDEX1280.75 (-3.05 -0.24%)606,308,137 CP 15,253.43 Tỷ 134 72 271HNXINDEX245.02 (-0.37 -0.15%)54,268,798 CP 1,129.22 Tỷ 62 64 97VN301301.81 (-4.41 -0.34%)193,341,088 CP 6,203.61 Tỷ 9 5 16HNX30541.26 (-1.67 -0.31%)27,705,100 CP 766.20 Tỷ 10 7 13

Cổ phiếu quỹ là gì? Đặc điểm, quy định mua bán cổ phiếu quỹ

Ngoài các hình thức đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hay quỹ mở, có thể các bạn cũng đã nghe nói tới cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, loại cổ phiếu này lại không được lưu hành cũng như giao dịch trên sàn chứng khoán nên các nhà đầu tư cũng sẽ không dễ dàng mua được. Sâu đây hãy cũng FTV theo dõi bài viết chia sẽ về Cổ phiếu quỹ là gì? để có thêm hiểu biết về chúng.

Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là gì?Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là những loại cổ phiếu đã được các công ty cổ phần phát hành, sau đó lại được chính công ty này mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp và nắm giữ như những nhà đầu tư khác. Cổ phiếu quỹ sẽ không được tính vào cổ phiếu đang lưu hành của công ty. 

Cổ phiếu quỹ có đặc điểm gì?

Cụ thể, cổ phiếu quỹ sẽ có đặc điểm nổi bật mà các nhà đầu tư nên nắm rõ như sau:

  • Loại hình cổ phiếu quỹ này sẽ dễ dàng làm giảm sự lưu hành cổ phiếu của công ty trong thị trường chứng khoán.
  • Chủ sở hữu cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết và không được chi trả cổ tức cũng như sẽ không thể mua thêm cổ phiếu mới.
  • Mỗi công ty chỉ có thể nắm giữ 1 lượng cổ phiếu quỹ hạn chế theo quy định.

Ưu - nhược điểm về cổ phiếu quỹ

Ưu - nhược điểm về cổ phiếu quỹ

Ưu - nhược điểm về cổ phiếu quỹ

  • Ưu điểm:

Khi cổ phiếu của 1 công ty đang trong tình trạng bị định giá thấp hơn so với thực thế, việc doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ sẽ tạo nên cơ hội để tăng giá, kích thích cổ phiếu. Bên cạnh đó, việc mua lại cổ phiếu quỹ còn giúp lấy lại niềm tin của các cổ đông trong doanh nghiệp.

Trong trường hợp giá cổ phiếu của 1 doanh nghiệp đang giảm sâu, cổ phiếu quỹ sẽ phần nào giúp cho doanh nghiệp khẳng định cho các nhà đầu tư và các cổ đông rằng công ty vẫn đang hoạt động rất tốt.

Việc thu mua cổ phiếu của doanh nghiệp nhằm tác động tới xu hướng biến động giá của thị trường, làm tăng giá cổ phiếu, kích cầu hoặc giúp làm giảm tốc độ giảm giá của cổ phiếu. Thông qua đó, giúp thị trường giao dịch trở nên hấp dẫn và sôi động hơn. 

Được xem như 1 kênh đầu tư, doanh nghiệp có thể sử dụng hiệu quả khoản tiền nhàn rỗi. 

Thay vì ESOP thì doanh nghiệp có thể phát hành cổ phiếu thưởng cho các nhân viên. 

Giúp cải thiện những chỉ tiêu lợi nhuận trên cổ phần (chỉ số EPS) trên thị trường.

  • Nhược điểm:

Mặc dù có rất nhiều ưu điểm nhưng cổ phiếu quỹ cũng tồn tại 1 số nhược điểm nhất định, cụ thể:

Thường dễ bị lạm dụng và gây ảnh hưởng tới an toàn tài chính của công ty. Từ đó, gây thiệt nên thiệt hại cho các cổ đông khác trong doanh nghiệp. 

Việc giao dịch một lượng cổ phiếu quỹ sẽ làm giảm nguồn tiền mặt và giảm chi phí cho các hoạt động khác của công ty.

Một số trường hợp, việc doanh nghiệp mua cổ phiếu quỹ có thể khiến cho cổ phiếu trên thị trường không đổi, thậm chí là tiếp tục giảm. 

Khi một công ty mua cổ phiếu quỹ có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khiến họ cho rằng tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp đang bị đi xuống. Từ đó, làm giảm sút niềm tin của nhà đầu tư cũng như cổ đông của doanh nghiệp. 

Tại sao các doanh nghiệp nên mua cổ phiếu quỹ?

Tại sao các doanh nghiệp nên mua cổ phiếu quỹ?

Tại sao các doanh nghiệp nên mua cổ phiếu quỹ?

Cổ phiếu quỹ không được biểu quyết, không được trả cổ tức và không có quyền mua cổ phiếu mới. Vậy tại sao mà các công ty vẫn  mua loại cổ phiếu này? Sau đây là một số lý do các bạn có thể tham khảo:

Mua để bán lại

Khi mà thị trường chứng khoán đang có sự đi xuống, các công ty sẽ có xu hướng mua lại cổ phiếu quỹ, chờ tới khi thị trường tăng trưởng thì tiến hành bán ra nhằm mục đích tạo ra mức chênh lệch.

Mặc dù, mức chênh lệch thông qua việc mua - bán cổ phiếu quỹ không được hạch toán vào lợi nhuận ròng nhưng cũng góp một phần quan trọng giúp cải thiện được dòng tiền. Đồng thời làm tăng thặng dư vốn có của cổ phần trên báo cáo tài chính của công ty. 

Tăng quyền kiểm soát công ty

Ở một số công ty thì việc mua lại cổ phiếu quỹ còn là 1 giải pháp nhằm hạn chế việc các cá nhân hoặc tổ chức lợi dụng giá giảm, tiến hành thu gom cổ phiếu nhằm mục đích thao túng và có thể kiểm soát doanh nghiệp trong tương lai. 

Mặt khác, khi công ty mua cổ phiếu quỹ rồi hủy cũng là 1 cách làm giảm vốn điều lệ trong các trường hợp cần thiết.

Cải thiện chỉ số tài chính

Việc thu mua cổ phiếu quỹ trực tiếp làm giảm đi số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường chứng khoán. Từ đó, gián tiếp làm tăng 1 số chỉ số như suất sinh lời trên ROE (vốn chủ sở hữu), tỷ suất thu nhập trên cổ phần (EPS),… Chính việc làm tăng những chỉ số này sẽ làm cho mức độ hấp dẫn của cổ phiếu  tăng lên trong mắt nhà đầu tư và làm giá cổ phiếu tăng theo.

Đảm bảo lợi ích cổ đông

Trong một số trường hợp, khi giá cổ phiếu đi xuống thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành thu mua cổ phiếu quỹ. Từ đó làm giảm nguồn cung cổ phiếu, khi lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống sẽ tạo ra động lực làm giá cổ phiếu tăng lên. Như vậy, lợi ích của các cổ đông cũng được đảm bảo và gia tăng giá trị cổ phiếu cho các cổ đông. 

Thu hồi cổ phiếu ESOP

Việc mua lại cổ phiếu quỹ còn nhằm mục đích thu hồi lại số cổ phiếu ESOP, rồi sau đó bán lại cho các nhân viên đang làm việc với mục đích tạo động lực và kích thích sáng tạo. 

Quy định mua bán cổ phiếu quỹ

Công ty có quyền mua lại không quá 30% trên tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hay toàn bộ cổ phân ưu đãi đã bán theo các quy định:

Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% trên tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong vòng 1 năm. 

Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại của cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại sẽ không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại.

Công ty có thể mua lại cổ phần của mỗi cổ đông tương ứng theo tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty, quyết định mua lại cổ phần của công ty cần được thông báo bằng phương thức bảo đảm tới được tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày mà quyết định đó được thông qua. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần cần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm rằng đến được công ty trong thời hạn 30 ngày.

Các điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ

Các điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹCác điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ

Có đủ nguồn vốn để mua lại cổ phiếu căn cứ vào các báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn vốn thặng dư cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác mua lại cổ phiếu, nguồn vốn thực hiện được căn cứ dựa trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Trong trường hợp, công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn và thực hiện không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

Trường hợp nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được dùng để mua lại số cổ phiếu thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và sẽ cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, và công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua lại cổ phiếu sau khi đã chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ.

Điều kiện để bán cổ phiếu quỹ

Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau thời gian 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ các trường hợp cổ phiếu quỹ được bán làm cổ phiều thưởng cho những người lao động trong công ty hay công ty chứng khoán mua lại cổ phần của mình để sửa lỗi giao dịch.

Bên cạnh đó, việc bán cổ phiếu quỹ cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua các phương án bán cụ thể,  nêu rõ thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá. Thêm nữa, công ty đại chúng khi bán cổ phiếu quỹ phải có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch

Cách thức thực hiện việc mua - bán cổ phiếu quỹ

Cách thức thực hiện việc mua - bán cổ phiếu quỹ

Cách thức thực hiện việc mua - bán cổ phiếu quỹ

Đối với cổ phiếu niêm yết giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán thì khi thực hiện mua, bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ những quy định về giao dịch của Sở.

Với trường hợp cổ phiếu chưa niêm yết thì chỉ được thực hiện thông qua các công ty chứng khoán được chỉ định.

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hay thỏa thuận theo nguyên tắc tính như sau:

Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Trong mỗi ngày giao dịch, thì công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh là chỉ được đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 03% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

Phân biệt chứng chỉ quỹ và cổ phiếu

Rất nhiều người hay băn khoăn và nhầm lẫn giữa chứng chỉ quỹ với cổ phiếu. Tuy nhiên, giữa chứng chỉ quỹ với chứng khoán lại có nhiều sự đối lập khác biệt mà các nhà đầu tư cần hiểu cũng như phân biệt được chúng để tránh các nhầm lẫn không đáng có, gây nên thiệt hại cho chính bản thân.

Mục đích đầu tư: đối với chứng chỉ quỹ là phương tiện để thành lập của 1 quỹ đầu tư chứng khoán. Ngược lại, đối với cổ phiều nó là phương thức huy động vốn của 1 công ty kinh doanh một số ngành cụ thể.

Quyền quyết định của nhà đầu tư:  tại chứng chỉ quỹ sẽ không có quyền biểu quyết hoặc quản lý công ty, quyền hành đều do công ty quản lý quỹ quyết định. Còn ở cổ phiếu nhà đầu tư tự do quyết định cũng như quản lý cổ phiếu của bản thân.

Nhiệm vụ của nhà đầu tư: với nhiệm vụ của nhà đầu tư cổ phiếu dựa vào sự đánh giá của bản thân để đưa ra quyết định đầu tư, theo dõi và nắm bắt cơ hội nhanh chóng nhằm đem về lợi nhuận. Nhưng ở chứng chỉ quỹ thì công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư quyết định việc mua bán cổ phiếu, trái phiếu. nhà đầu tư không có quyền can thiệp, quyết định mua bán gì.

Lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ

Lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ

Lưu ý khi đầu tư vào cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ thực tế chỉ là 1 loại cổ phiếu bị công ty thoái vốn nhưng vẫn giữ lại nhằm mục đích huy động vốn cho những trường hợp cần thiết. 

Cổ phiếu quỹ cũng có thể bị loại bỏ để giảm vốn vĩnh viễn nếu có quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Cổ phiếu quỹ cũng tương tự những loại cổ phiếu chưa phát hành khác. Đồng thời, nó cũng có thể được phát hành trên thị trường bất cứ một lúc nào.

Khi công ty thu mua cổ phiếu quỹ thì số vốn hiện có chắc chắn sẽ giảm. Điều này dẫn tới việc vốn của chủ sở hữu cũng bị giảm 1 khoản tiền tương ứng. Do đó, nhà đầu tư cần hiểu đúng về khoản giảm này. Phía công ty cần ghi trên bảng cân đối kế toán cổ phiếu quỹ là 1 khoản âm ở dưới mục vốn chủ sở hữu.

Qua bài viết mà FTV đã chia sẻ thể dễ dàng thấy việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ là 1 cách đầu tư có hiệu quả. Tuy nhiên nhà đầu tư cần phải có các kiến thức về cách vận hành và quy định về loại cổ phiếu này. Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu hơn về Cổ phiếu quỹ là gì cũng như Ưu điểm và nhược điểm của loại cổ phiếu này.

Nếu bạn vẫn còn những câu hỏi thắc mắc về Cổ phiếu quỹ là gì? hay muốn biết thêm các thông tin khác, hãy liên hệ ngay đến công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV số HOTLINE 0983 668 883 để được chuyên gia hàng đầu hỗ trợ, tư vấn nhanh chóng nhất!

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận