VNINDEX1274.34 (0.14 0.01%)69,724,900 CP 1,483.07 Tỷ 171 240 145HNXINDEX304.14 (0.17 0.06%)11,272,569 CP 207.36 Tỷ 51 299 56VN301295.54 (1.75 0.14%)15,717,100 CP 527.39 Tỷ 11 9 10HNX30563.98 (0.47 0.08%)6,086,300 CP 143.50 Tỷ 12 9 9

Tỷ giá hối đoái là gì? Phân loại, cách xác định tỷ giá hối đoái

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế khi thực hiện giao dịch tài chính giữa các nước với nhau đều dựa trên tỷ giá hối đoái. Khái niệm này chịu tác động rất nhiều tới yếu tố kinh tế và tài chính trong nước cũng như có những đặc điểm riêng mà người sử dụng cần lưu ý khi giao dịch. Bài viết dưới đây, FTV chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ về tỷ giá hối đoái là gì, cùng những lưu ý cần nắm rõ về ngoại tệ.

Tỷ giá hối đoái là gì? 

ty-gia-hoi-doai-la-gi

Tỷ giá hối đoái là gì

Tỷ giá hối đoái hay tỷ giá trao đổi ngoại tệ - Đây là tỷ giá của một đồng tiền này có thể được quy đổi cho một đồng tiền khác, tỷ giá giữa hai loại tiền tệ, số lượng đơn vị tiền tệ cần thiết để mua một đơn vị ngoại tệ.

Theo luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong năm 1997, tỷ giá hối đoái được hiểu là tỷ lệ giá trị của đồng tiền Việt Nam với giá trị đồng tiền nước ngoài. Tỷ giá này thường được hình thành dựa trên cơ sở cung và cầu ngoại tệ, dưới sự điều tiết của Nhà nước và sẽ do ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định rõ ràng.

Trong ngành tài chính ngân hàng, tỷ giá hối đoái phản ánh mối quan hệ giá trị đồng tiền của hai nước với nhau.

Ngoài ra, tỷ giá hối đoái còn được xem là một loại giá cả đặc biệt và là giá trị của tiền chứ không phải giá trị của hàng hóa.

Cách đọc tỷ giá hối đoái: Đồng tiền đứng trước được hiểu là đồng tiền niềm yết giá, đồng tiền đứng thứ hai gọi là đồng tiền định giá.

Tỷ giá hối đoái còn được xem là quan hệ so sánh giữa tiền tệ của các nước theo tiêu chuẩn nào đó. Trong chế độ bản vị vàng thì tiền tệ trong lưu thông hoạt động kinh doanh là tiền đúc bằng vàng và giấy, sau đó nó được đổi ra vàng căn cứ hàm lượng vàng. Vì thế, tỷ giá hối đoái có thể hiểu đơn giản là mối quan hệ so sánh giữa ti