VNINDEX1048.42 (16.26 1.58%)1,102,288,102 CP 16,812.08 Tỷ 350 96 104HNXINDEX208.79 (0.57 0.27%)88,615,798 CP 1,098.79 Tỷ 127 216 60VN301049.21 (20.17 1.96%)314,886,253 CP 7,460.55 Tỷ 25 5HNX30345.36 (0.1 0.03%)58,566,200 CP 864.98 Tỷ 16 1 13

Giá niêm yết là gì? Giá niêm yết chứng khoán xác định như thế nào?

Niêm yết chứng khoán được hiểu là chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận cho phép niêm yết và giao dịch ở trên sàn giao dịch chứng khoán. Bài viết dưới đây của FTV  sẽ giúp bạn tìm hiểu về giá niêm yết chứng khoán theo quy định hiện hành. 

Giá niêm yết là gì?

Giá niêm yết là gì?

Giá niêm yết là gì?

Giá niêm yết (Quoted price) là giá gần đây nhất của một khoản đầu tư hay của bất kỳ loại tài sản khác đã được giao dịch. Giá niêm yết các khoản đầu tư chẳng hạn như: trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ phái sinh và hàng hóa có thay đổi theo thời gian trong ngày khi biến động sẽ gây ảnh hưởng tới thị trường tài chính và giá trị cảm nhận của các khoản đầu tư khác.

Có thể hiểu là giá niêm yết đại diện cho một mức giá gần đây nhất mà người bán và người mua có thể đồng ý.

Giá niêm yết chứng khoán là giá được chào bán thấp nhất và chào mua cao nhất đưa ra công khai trên thị trường giao dịch tập trung để mua bán trao đổi chứng khoán.

Giá niêm yết có đặc điểm gì?

Giá cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu được hiển thị trên bảng thông tin điện tử và cập nhật từng phút về giá giao dịch, khối lượng giao dịch. Đối với những sàn giao dịch lớn hầu hết giờ giao dịch từ 9:30 sáng tới 4:00 chiều. 

Bảng thông tin cho thấy tên cổ phiếu (được biểu thị bằng kí hiệu cổ phiếu: 3, 4 chữ cái. Ví dụ: TGT hoặc AAPL), giá của chúng giao dịch ( dưới dạng thập phân), số lượng cổ phiếu được giao dịch, sự thay đổi giảm hoặc tăng của giá niêm yết so với giá niêm yết cuối cùng & mức độ thay đổi giá.

Nhiều bên liên quan sẽ theo dõi giá niêm yết của cổ phiếu bao gồm: nhóm quản lý công ty, quan hệ nhà đầu tư, nhà đầu tư lớn và nhà đầu tư bán lẻ. Ngoài ra, nhà giao dịch liên tục theo dõi, dự đoán giá niêm yết của một mã chứng khoán để đặt mua cho tài khoản của khách hàng hoặc chính bản thân họ. 

Khi nhà giao dịch làm việc cho một định chế tài chính, thường thì họ sẽ giao dịch bằng tiền hoặc tín dụng của công ty. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể làm việc độc lập trong trường hợp họ sẽ không được nhận mức lương, tiền thưởng và ngược lại đối với một nhà giao dịch làm việc trong các công ty lớn họ sẽ có thể giữ lại tất cả lợi nhuận.

Giá hỏi mua - giá chào bán niêm yết

Giá niêm yết thể hiện sự thỏa thuận cập nhật nhất giữa người mua và người bán, nói dễ hiểu là giá hỏi mua - chào bán. Giá hỏi mua là giá đề nghị của một nhà đầu tư, nhà kinh doanh, đại lý đưa ra để mua chứng khoán, tiền tệ hoặc hàng hóa. 

Mặt khác, giá chào bán chính là mức giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Giá chào bán hay còn gọi là giá đề nghị bán. Sự khác biệt giữa giá hỏi mua và giá chào bán là một sự chênh lệch. Khi thực hiện giao dịch, cả giá hỏi mua - giá chào bán đều có thể tăng lên cao hơn trong lần giao dịch tiếp theo dựa vào nhu cầu.

Đối với cá nhân đang giao dịch trong danh mục đầu tư của riêng họ, giá niêm yết hay được hiển thị trong 1 hình chữ nhật ở chỗ có vị trí dễ nhận thấy trên nền tảng giao dịch trực tuyến của họ. Giá hỏi mua – giá chào bán liên tục di chuyển khi chứng khoán có nhu cầu mua tăng & giao dịch với khối lượng lớn. Nếu chứng khoán có nhu cầu thấp không đáng kể thì giá niêm yết có thể giảm nhiều hoặc không tăng suốt trong ngày giao dịch. 

Các hình thức tiến hành niêm yết chứng khoán

Niêm yết lần đầu (còn gọi là Initial Listing): là việc cho phép chứng khoán của một tổ chức phát hành được đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán lần đầu tiên sau khi IPO (phát hành ra công chúng) khi mà tổ chức phát hành đó đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn về niêm yết.

Niêm yết bổ sung (còn gọi là Additional Listing): Là quá trình chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán cho phép một công ty niêm yết được niêm yết cổ phiếu mới phát hành nhằm mục đích tăng nguồn vốn hoặc các mục đích khác như sáp nhập, chi trả cổ tức cho cổ đông, thực hiện các trái quyền hoặc thực hiện các trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu.

Thay đổi niêm yết (còn gọi là Change Listing): Thay đổi niêm yết phát sinh khi các công ty niêm yết thay đổi tên giao dịch chứng khoán, khối lượng, mệnh giá hoặc thay đổi tổng giá trị chứng khoán được niêm yết của mình.

Niêm yết lại (còn gọi là Relisting): Cho phép một công ty phát hành sẽ được tiếp tục niêm yết trở lại số chứng khoán trước đây đã bị huỷ bỏ niêm yết với các lí do không đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn duy trì niêm yết.

Niêm yết toàn phần & niêm yết từng phần (còn gọi là Dual Listing & Partial listing): Niêm yết toàn phần là việc thực hiện niêm yết tất cả số cổ phiếu sau khi được phát hành ra công chúng trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) trong hoặc ngoài nước.

+ Niêm yết từng phần là việc sẽ tiến hành niêm yết một phần trong tổng số chứng khoán đã được phát hành ra công chúng của lần thực hiện phát hành đó, phần còn lại sẽ không hoặc chưa được tiến hành niêm yết.

+ Niêm yết từng phần thường hay diễn ra ở các công ty lớn do Chính phủ kiểm soát, phần chứng khoán được phát hành ra thị trường do các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ được niêm yết, còn phần cổ phiếu nắm giữ của Chính phủ hay tổ chức đại diện cho Chính phủ nắm giữ không được tiến hành niêm yết.

Giá niêm yết chứng khoán lần đầu tiên nên xác định như thế nào?

Giá niêm yết chứng khoán lần đầu nên xác định như thế nào?

Giá niêm yết chứng khoán lần đầu tiên nên xác định như thế nào?

Định giá cổ phiếu niêm yết là một công việc rất quan trọng và đòi hỏi mức độ thận trọng cũng như tinh thần trách nhiệm cao của công ty niêm yết & tổ chức tư vấn thực hiện vì quyền lợi của các cổ đông.

Theo quan điểm của chuyên gia phân tích SMES đưa ra, công ty niêm yết nên sử dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau, có công bố kèm theo giải thích. Như vậy sẽ giúp cho nhà đầu tư có cái nhìn chân thực hơn giá trị của cổ phiếu công ty.

Đến nay nhiều công ty đều có khuynh hướng sử dụng số liệu bình quân của 2 phương pháp định giá là DCF và P/E hay chuyển hẳn qua P/E. Có thể hai lý do dưới đây sẽ giải thích được nguyên nhân của sự lựa chọn này.

Đầu tiên, DCF là phương pháp thông dụng trong việc định giá giá trị doanh nghiệp và thường được sử dụng trong việc xác định giá khởi điểm khi tiến hành đấu giá lần đầu hoặc chào bán cho các cổ đông tổ chức.

Tuy nhiên, việc định giá này sẽ thường được áp dụng với những giả định tĩnh, tức là dự đoán mức cổ tức chủ yếu trong một số năm sắp tới (thông thường dự đoán trong 5 năm) và sẽ không đề cập đến việc tăng vốn (bằng cách tiến hành phát hành thêm cổ phiếu) trong thời gian đó.

Thực tế ở thị trường chứng khoán Việt Nam, đa số các công ty niêm yết sẽ thường có mức cổ tức hàng năm (bằng tiền đồng) thấp và hay lựa chọn việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Vì thế, phương pháp này có thể đưa ra kết quả so với kỳ vọng của chính công ty niêm yết hay so với mặt bằng giá trên thị trường CK hiện nay là không cao.

Thứ hai, P/E là một trong những chỉ số mang tính chất phổ biến nhất và dễ được thuyết phục trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Phương pháp P/E được nhiều công ty sử dụng do thực hiện được so sánh với mức bình quân ngành hay của các công ty cùng ngành đã niêm yết trên thị trường.

Nhiều mã cổ phiếu trước khi niêm yết đã được thực hiện giao dịch trên thị trường phi tập trung, được định giá qua việc cung cầu nên việc thực hiện xác định giá niêm yết dự kiến theo phương pháp này sẽ có vẻ sát giá hơn.

Khác với việc xác định giá cổ phiếu phát hành lần đầu hay chào bán riêng lẻ mà công ty niêm yết sẽ thu về được một lượng tiền nhất định, giá niêm yết dự kiến chỉ có thể làm thay đổi giá trị tài sản của các cổ đông.

Tuy nhiên, 2 phương pháp định giá trên có khoảng cách khá xa về kết quả  nên ngài thị trường cũng sẽ có những phản ứng rất khác nhau. Việc xác định được giá niêm yết dự kiến theo kiểu so sánh với P/E của công ty khác cũng có nhiều rủi ro. Đó là P/E của những công ty khác có thể cao hơn bình quân toàn thị trường hay bình quân ngành. Bản thân những công ty đó (và đa số những công ty được niêm yết trên sàn HOSE) sau quý 3 cũng đã tiến hành công bố các chỉ tiêu kinh doanh & tài chính hết sức thuận lợi.

Nhưng nếu như chỉ đơn thuần định giá theo phương pháp P/E mà không tính đến các yếu tố khác sẽ mang lại rất nhiều rủi ro cho cổ đông hoặc cả thị trường.

>> Tham khảo: Niêm yết chứng khoán là gì? Điều kiện, quy trình niêm yết chứng khoán

Lợi ích và bất lợi khi thực niêm yết chứng khoán

*Lợi ích của niêm yết chứng khoán:

- Tiếp cận được kênh huy động vốn trong dài hạn.

- Khuyếch trương độ uy tín của doanh nghiệp.

- Tạo thanh khoản tốt cho cổ phiếu của doanh nghiệp đó.

- Đồng thời gia tăng giá trị thị trường của doanh nghiệp.

*Bất lợi của niêm yết chứng khoán: 

- Chi phí tiến hành niêm yết khá tốn kém.

 - Áp lực đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp về kết quả của hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Quyền kiểm soát doanh nghiệp có thể bị đe doạ.

- Chịu nhiều nghĩa vụ về công bố thông tin và một số ràng buộc bắt buộc khác.

 Hồ sơ thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán

 Hồ sơ thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán

 Hồ sơ thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán

Căn cứ tại điều 57 Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định về thực hiện hồ sơ thực hiện đăng ký niêm yết chứng khoán như sau:

– Tổ chức đăng ký niêm yết chứng khoán cần phải nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cho Sở giao dịch chứng khoán.

– Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu đầy đủ gồm gồm:

+ Giấy thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu;

+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông kỳ gần đây nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu;

+ Sổ đăng ký cổ đông của các tổ chức đăng ký niêm yết được lập trong thời hạn không quá 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

+ Bản cáo bạch theo mẫu của của Bộ Tài chính đề ra;

+ Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng & cam kết của cổ đông lớn là những người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của công ty phải nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian ít nhất 06 tháng kể từ ngày niêm yết & 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo;

+ Hợp đồng thực hiện tư vấn niêm yết (nếu có);

+ Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của những bên nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với những lĩnh vực kinh doanh đặc thù (nếu có);

+ Danh sách của những người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc,  Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát.

+ Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký CK về việc cổ phiếu của tổ chức đó đã đăng ký và lưu ký tập trung;

+ Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với những tổ chức tín dụng cổ phần.

– Hồ sơ đăng ký tiến hành niêm yết trái phiếu bao gồm:

+ Giấy đăng ký tiến hành niêm yết trái phiếu;

+ Quyết định thông qua việc tiến hành niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc là trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với những công ty cổ phần), niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với những công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu công ty (với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);

+ Sổ đăng ký chủ sở hữu trái phiếu của tổ chức thực hiện đăng ký niêm yết;

+ Bản cáo bạch theo mẫu của Bộ Tài chính đề ra;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của tổ chức đăng ký niêm yết đối với nhà đầu tư, bao gồm tất cả các điều kiện thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, điều kiện chuyển đổi (trường hợp là niêm yết trái phiếu chuyển đổi) và những điều kiện khác;

+ Cam kết bảo lãnh thanh toán hoặc Biên bản xác định những giá trị tài sản bảo đảm, kèm theo những tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp & hợp đồng bảo hiểm (nếu có) đối với tài sản đó (trong trường hợp niêm yết trái phiếu cần phải có bảo đảm). Tài sản sử dụng để bảo đảm cần phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền;

+ Hợp đồng giữa người đại diện sở hữu trái phiếu và tổ chức phát hành;

+ Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc trái phiếu của tổ chức đã đăng ký và lưu ký tập trung;

+ Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với những tổ chức tín dụng cổ phần.

– Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng & cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng gồm:

+ Giấy thực hiện đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc là giấy đăng ký niêm yết của công ty đầu tư CK đại chúng;

+ Sổ đăng ký của nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ đại chúng hoặc là sổ đăng ký cổ đông của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng;

+ Điều lệ Quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng thực hiện theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và Hợp đồng giám sát được Đại hội những nhà đầu tư hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Bản cáo minh bạch theo mẫu của Bộ Tài chính dề ra;

+ Danh sách & lý lịch tóm tắt của thành viên Ban đại diện quỹ; cam kết bằng văn bản của thành viên độc lập trong Ban đại diện quỹ về sự độc lập của mình đối với công ty quản lý quỹ & ngân hàng giám sát;

+ Cam kết của thành viên trong Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán, của các cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng về việc nắm giữ 100% số chứng chỉ quỹ, cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian ít nhất 06 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số chứng chỉ quỹ hoặc cổ phiếu này trong thời gian ít nhất 06 tháng tiếp theo;

+ Báo cáo kết quả đầu tư của quỹ & công ty đầu tư chứng khoán đại chúng tính tới thời điểm tiến hành đăng ký niêm yết có xác nhận của ngân hàng giám sát;

+ Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng hoặc là cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đã đăng ký và lưu ký tập trung.

– Sở giao dịch chứng khoán sau khi chấp nhận tổ chức đăng ký niêm yết cần phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao hồ sơ đăng ký niêm yết.

FTV – Đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán & hàng hóa phái sinh hàng đầu Việt Nam

công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn với nhiều yếu tố khác nhau. Nếu nhà đầu tư muốn đang muốn thử sức với chứng khoán nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể liên hệ ngay với FTV chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn về cách phòng ngừa rủi ro & đầu tư đem về lợi nhuận cao.

Đến với FTV, nhà đầu tư sẽ được những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm cập nhật những thông tin mới nhất về những biến động thị trường bằng nhiều số liệu thống kê & bảng phân tích thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư được cung cấp 100% miễn phí các loại tài liệu tham khảo.

Nếu có những câu hỏi thắc mắc hoặc muốn biết thêm các thông tin chi tiết,  bạn có thể liên hệ ngay công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV với số HOTLINE 0983 668 883 để được các chuyên gia trợ giúp tư vấn nhanh chóng nhất nhé!

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận