VNINDEX1282.3 (2.51 0.2%)932,545,131 CP 23,848.12 Tỷ 185 147 238HNXINDEX243.97 (0.4 0.16%)74,052,824 CP 1,519.28 Tỷ 93 149 84VN301322.36 (8.14 0.62%)353,450,709 CP 10,761.34 Tỷ 14 4 12HNX30538.46 (-1.35 -0.25%)42,429,600 CP 1,079.86 Tỷ 10 6 14

Bản cáo bạch là gì? Các nội dung quan trọng của bản cáo bạch

Việc phát hành và chào bán chứng khoán vẫn luôn là hoạt động vô cùng sôi nổi trên thị trường hiện nay. Khi mà một công ty phát hành cổ phiếu, trái phiếu có rất nhiều yêu cầu bắt buộc thực hiện, việc đưa ra một bản cáo bạch cũng thuộc yêu cầu bắt buộc đó. Đây là  một văn bản quan trọng và cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết để các nhà đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư hay không. Vậy Bản cáo bạch là gì? hãy cùng với FTV phân tích bài viết dưới đây.

Bản cáo bạch là gì?

Bản cáo bạch là gì?Bản cáo bạch là gì?

Bản cáo bạch là một lời mời chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hay mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch bao gồm tất cả thông tin liên quan đến đợt phát hành. Do đó, các thông tin đưa ra trong bản cáo bạch sẽ gắn liền với các điều khoản thực hiện lời mời chào bán.

Thông thường, nếu một công ty muốn phát hành chứng khoán thì phải lập bản cáo bạch để Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, đó gọi là Bản cáo bạch sơ bộ.

Bản cáo bạch sơ bộ khi đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt sẽ được xem là bản cáo bạch chính thức.

Khi thực hiện lời mời chào bán chứng khoán, ngoài bản cáo bạch chính thức thì công ty phát hành thường cung cấp một bản cáo bạch tóm tắt. Nội dung của bản cáo bạch tóm tắt là tóm gọn lại tất cả những nội dung chính của bản cáo bạch chính thức mà vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Do vậy, với tư cách là một nhà đầu tư chứng khoán, các bạn nên đọc bản cáo bạch chính thức bởi vì nó sẽ cung cấp cho bạn một cách đầy đủ nhất những thông tin về công ty phát hành, nêu rõ các cam kết của công ty và quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán….

Còn nếu bạn là một nhà đầu tư không chuyên trong lĩnh vực chứng khoán thì ít nhất bạn cũng nên tìm đọc bản cáo bạch tóm tắt.

Bản cáo bạch này mặc dù chỉ đưa ra nội dung tóm tắt nhưng nó cũng cung cấp đầy đủ các thông tin chính về công ty phát hành, đủ các dữ liệu cần thiết để bạn đưa ra quyết định có đầu tư hay không.

Tầm quan tọng của bản cáo bạch

Tầm quan tọng của bản cáo bạch

Tầm quan tọng của bản cáo bạch

Bản cáo bạch được coi là một tài liệu rất quan trọng. Là nhà đầu tư, bản cáo bạch sẽ giúp cho các bạn đánh giá khả năng sinh lời cũng như triển vọng của công ty. Bằng cách đọc bản cáo bạch các bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong việc đầu tư.

Sự thiếu thông tin có thể dẫn tới sai lầm nghiêm trọng. Vậy nên hãy đọc kỹ bản cáo bạch 1 cách nghiêm túc trước khi đầu tư. Qua nghiên cứu bản cáo bạch bạn sẽ đánh giá được khả năng sinh lời và các rủi ro tương ứng. Tuy bản cáo bạch thường là một cơ hội đầu tư tốt cùng với lợi nhuận cao nhưng nó vẫn tồn tại rất nhiều rủi ro.

Xem thêm: Broker chứng khoán là gì?

Những thông tin cần có trong bản có bạch

Bản cáo bạch thường bao gồm những nội dng chính sau:

 • Các thông tin chung về tổ chức: ngành nghề kinh doanh, cơ cấu về bộ máy, định hướng kinh doanh và đặc điểm nổi bật so với công ty đối thủ.
 • Các rủi ro có thể gặp: lạm phát, lãi suất, rủi ro về thị trường,… nói chunng là tất cả những rủi ro mà nhà đầu tư gặp phải. Việc công bố những rủi ro một cách minnh bạch có thể sẽ giúp các doanh nghiệp tránh được các cáo buộc về việc cố tình che dấu thông tin.
 • Thông tin về đợt chào bán, loại chứng khoán tương ứng gồm: điều kiện chào bán, yếu tố rủi ro, mức lợi nhuận dự kiến và cổ tức gần nhất sau khi phát hành cổ phiếu, phương án phát hành – phương án sử dụng nguồn tài chính thu từ đợt chào bán.
 • Bản báo cáo tình hình kinh doanh và tài chính của công ty, chỉ tiêu hoạt động, tiềm năng phát triển của công ty,..

Những nội dunng trên sẽ được phân vào các mục phù hợp. Sau đây là 8 mục thường có ở một bản cáo bạch:

 • Trang bìa
 • Tóm tắt văn bản
 • Các nhân tố rủi ro
 • Khái niệm
 • Chứng khoán phát hành
 • Những đối tác liên qua tới đợt phát hành
 • Đặc điểm và tình hình của tổ chức
 • Phụ lục

Những thông tin quan trọng cần xem trong bản cáo bạch

- Trang bìa mặt trước và trang bìa mặt sau

- Thời gian thực hiện chào bán

- Những khái niệm

- Đặc điểm, tình hình của tổ chức phát hành

- Bảng phụ lục

- Tóm tắt về bản cáo bạch

- Tóm tắt về vốn cổ phần, thống kê số liệu phát hành chào bán, số nợ và các phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

- Chứng khoán phát hành

- Thông tin về ngành nghề kinh doanh

- Thông tin tài chính

- Thông tin về cổ đông, hội đồng quản trị, ban giám đốc

- Các đối tác liên quan tới đợt phát hành

- Các nhân tố rủi ro liên quan đến ngành kinh doanh, triển vọng của công ty

- Mục lục

- Thủ tục nộp hồ sơ và chờ được chấp thuận

Nội dung của bản cáo bạch

1. Đối với việc chào bán trái phiếu, cổ phiếu ra công chúng

Bản cáo bạch gồm các nội dung dưới đây:

a) Thông tin tóm tắt về tổ chức phát hành gồm mô hình tổ chức bộ máy, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và cơ cấu cổ đông (nếu có).

b) Thông tin về đợt chào bán chứng khoán bao gồm: các điều kiện chào bán, những yếu tố rủi ro, dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm gần nhất sau khi phát hành chứng khoán, phương án sử dụng và phương án phát hành số tiền thu được từ đợt chào bán.

c) Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 2 năm gần nhất theo quy định ở Điều 20 của Luật này.

d) Các thông tin khác quy định tại mẫu bản cáo bạch.

Xem thêm: Chứng chỉ quỹ là gì?

2. Đối với việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Bản cáo bạch gồm các nội dung sau:

a) Loại hình, quy mô quỹ đầu tư chứng khoán.

b) Mục tiêu đầu tư, các chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư và các yếu tố rủi ro của quỹ đầu tư chứng khoán.

c) Tóm tắt những nội dung cơ bản của dự thảo theo điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.

d) Phương án phát hành chứng chỉ quỹ, các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán.

đ) Thông tin tóm tắt về công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quy định về giao dịch giữa người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán với ngân hàng giám sát.

e) Thông tin khác quy định tại mẫu bản cáo bạch.

Những thông tin chính của trang bìa bản cáo bạch

 • Các chứng khoán sẽ được bán
 • Số lượng chứng khoán được bán
 • Giá bán các chứng khoán
 • Tổ chức liên quan trong đợt phát hành

Thông tin tài chính trong bản cáo bạch

Thông tin tài chính - công chúng đầu tư tham gia có làm cho lợi nhuận giảm?

Thông tin tài chính - công chúng đầu tư tham gia có làm cho lợi nhuận giảm?

Thông tin tài chính là 1 phần quan trọng trong bản cáo bạch và bản cáo thường được chia thành 2 phần:

 • Thông tin tài chính trong thời điểm quá khứ
 • Thông tin tài chính ở trong tương lai

1. Phần thông tin tài chính trong thời điểm quá khứ

Bản cáo thường gồm: tóm tắt các bản báo cáo tài chính đã qua kiểm toán và bảng cân đối kế toán dựa trên cơ sở tổng hợp (theo mẫu), được trích ra từ báo cáo của kiểm toán ở phần phụ lục của bản cáo bạch.

Một số ngành kinh doanh còn yêu cầu cung cấp tất cả thông tin về luồng thu nhập. Việc công bố thông tin tài chính ở quá khứ thường được tính từ hai năm tài chính trước. Thông tin phải đi kèm với giải thích và phân tích các hoạt động tài chính trong quá khứ.

Nếu có bất cứ 1 sai sót nào trong những thông tin tài chính được công bố mà Uỷ ban Chứng khoán nhà nước phát hiện được thì tổ chức kiểm toán và tổ chức bảo lãnh phát hành đều phải chịu trách nhiệm liên đới của pháp luật cùng với tổ chức phát hành.

2. Phần thông tin tài chính tương lai

Bao gồm các dự tính tài chính tương lai như: doanh thu, lợi nhuận trước thuế trước/sau khi tính lãi cho cổ đông thiểu số ngoài công ty, lợi nhuận sau thuế, tổng cổ tức và cổ tức ròng.

Từ những dự tính về lợi nhuận cũng như giá chào bán cổ phiếu của công ty phát hành thì bạn có thể tính ra được mức giá thị trường của 1 cổ phiếu tính theo thu nhập trên 1 cổ phiếu trong năm của công ty phát hành (còn được ký hiệu là P /E).

Các công ty có nhiều cơ hội tăng trưởng thường sẽ có P/E cao hơn so với các công ty có ít cơ hội tăng truởng. Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý trường hợp P/E cao có thể do mức thu nhập (E) thấp.

Dựa vào chỉ số P/E, cùng với phân tích về mặt chất lượng của công ty phát hành, các bạn có thể đánh giá đợt phát hành cũng như chào bán cổ phiếu của công ty so với những mức cổ phiếu đã được niêm yết của các công ty cùng ngành.

Người điều hành đợt phát hành bản cáo bạch là ai?

Bạn nên tìm hiểu danh sách các cổ đông, hội đồng quản trị và ban giám đốc, tuy các dữ liệu đưa ra không phải là điểm mấu chốt đảm bảo về chất lượng kỹ năng quản lý của họ, nhưng bạn có thể biết được trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm quản lý của những con người này.

Bạn cần chú ý tới các quyền lợi của cổ đông lớn, hội đồng quản trị và đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong những ngành tương tự hoặc những ngành cạnh tranh nếu như chúng được nêu trong Bản cáo bạch.

Bạn cũng nên chú ý đến các giao dịch trong quá khứ, giao dịch trong tương lai với các công ty liên quan. Bản cáo bạch sẽ cung cấp đầy đủ nhóm thành viên sau:

 • Cổ đông lớn, các nhà sáng lập của công ty phát hành, kể cả tên và cổ phần của những cá nhân đứng đằng sau công ty.
 • Hội đồng quản trị gồm: cổ phần mà họ đại diện, chi tiết về kinh nghiệm, trình độ và phần trách nhiệm của mỗi giám đốc, xem họ có phải là các giám đốc điều hành hay không.
 • Đội ngũ cán bộ quản lý dưới cấp uỷ viên hội đồng quản trị, chi tiết về kinh nghiệm, trình độ và phần trách nhiệm của họ.
 • Tỷ lệ sở hữu trái phiếu, cổ phiếu của từng thành viên nói trên.

Các yếu tố rủi ro

Các rủi ro chung gồm:

 • Việc tăng/giảm giá chứng khoán còn phụ thuộc vào các điều kiện của thị trường chứng khoán nói chung và của tình trạng kinh tế đất nước, thế giới nói riêng.
 • Những thay đổi chính sách của Chính phủ.
 • Các rủi ro về ngoại hối.
 • Các thay đổi về tỷ lệ lãi suất.

Các rủi ro có thể xảy ra của công ty gồm:

 • Sự phụ thuộc vào các cán bộ chủ chốt.
 • Sự phụ thuộc vào 1 số ít các khách hàng, nhà cung cấp, các dự án trong nội bộ công ty.
 • Các thay đổi về giá nguyên liệu thô.
 • Sự hợp nhất giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc những công ty mới tham gia vào ngành.
 • Tranh chấp cụ thể đã bắt đầu phát sinh, bị mang ra toà.

Kết luận

Trên đây là những gì mà FTV chia sẻ cho các bạn về bản cáo bạch, mong rằng bạn có thể nắm bắt cũng như hiểu rõ về chúng. Từ đó có thể dựa vào bản cáo bạch để đưa ra quyết định có nên đầu tư chứng khoán của công ty đó hay không.

FTV đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh hàng đầu Việt Nam

ftv

Thị trường chứng khoán năm 2022, hiện nay tại Việt Nam đang được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn. Nếu các nhà đầu tư muốn thử sức với chứng khoán mà đang còn lo ngại hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thì hãy liên hệ với FTV chúng tôi. Ở đây các bạn sẽ được chuyên gia hàng đầu uy tín trong lĩnh vực tư vấn về cách phòng ngừa rủi ro cũng như cách đầu tư đem lại lợi nhuận cao.

Đến với FTV, các nhà đầu tư sẽ được chuyên gia tư vấn và cập nhật những thông tin mới nhất về biến động thị trường bằng các số liệu thống kê và bảng phân tích thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư còn được cung cấp tài liệu tham khảo miễn phí như: biểu đồ, thống kê thị trường, cũng như cách giao dịch của từng loại mặt hàng hóa.

Nếu vẫn còn câu hỏi thắc mắc về Bản cáo bạch là gì? hay muốn biết các thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ qua HOTLINE 0983 668 883, của công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ FTV để được các chuyên gia hàng đầu trợ giúp, tư vấn nhanh chóng nhất.

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận