VNINDEX1188.88 (19.61 1.68%)440,781,740 CP 10,159.54 Tỷ 318 74 142HNXINDEX277.18 (7.79 2.89%)60,106,383 CP 1,296.45 Tỷ 152 210 41VN301240.58 (13.4 1.09%)120,869,825 CP 4,159.75 Tỷ 20 1 9HNX30492.63 (20.47 4.34%)31,202,000 CP 758.00 Tỷ 26 3 1

Sở giao dịch hàng hoá là gì? Đặc điểm, chức năng của sở giao dịch hàng hóa

Trong thị trường giao dịch hàng hoá, Sở Giao dịch hàng hóa có vai trò quan trọng. Mọi hoạt động mua bán hàng hoá đều phải tuân theo những quy tắc giao dịch cả Sở giao dịch hàng hoá. Vậy cụ thể thì Sở giao dịch hàng hoá là gì và chức năng của sở giao dịch hàng hoá ra sao, tất cả sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây.

Sở Giao dịch hàng hoá là gì

Sở Giao dịch hàng hoá là gì

Khái niệm Sở Giao dịch hàng hoá là gì?

Sở Giao dịch hàng hóa, tên tiếng Anh là goods exchange hoặc mercantile exchange. Đây là một tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp và duy trì một nơi mua bán hàng hoá cụ thể, có tổ chức với cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để tiến hành các hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa được tiêu chuẩn hóa tuân theo những quy tắc giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa.

Trong thị trường hàng hóa tương lai, Sở Giao dịch hàng hóa có vị trí là chủ thể tổ chức và điều hành tất cả các hoạt động mua bán hàng hóa. Mỗi quốc gia thì Sở Giao dịch hàng hóa lại có hình thức tổ chức và cơ chế vận hành khác nhau, tuy nhiên chúng đều có chung bản chất là "một tổ chức nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc độc lập và có tư cách pháp nhân".

Hiểu một cách đơn giản thì Sở Giao dịch hàng hóa là nơi thỏa thuận và ký kết các hợp đồng đã được tiêu chuẩn hóa để thực hiện việc mua bán hàng hóa giao ngay hoặc không trực tiếp giao ngay và đây chính là nơi thỏa thuận việc mua bán quyền chọn mua và quyền chọn bán hàng hóa.

Các thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa

Tính đến hết năm 2021, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam bao gồm 9 hiệp hội lớn trong nước, đó là: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Hiệp hội Bông Việt Nam, Hiệp hội Thép Việt Nam, Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam, Hiệp hội Dây cáp điện Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Đặc điểm của Sở Giao dịch hàng hoá

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch hàng hoá

Cơ cấu tổ chức của Sở Giao dịch hàng hoá

2. Phân loại

Sở Giao dich hàng hoá được phân loại theo nhiều hình thức khác nhau, cụ thể là:

+> Theo mặt hàng kinh doanh chính tại Sở:

- Sở Giao dịch ngũ cốc.

- Sở Giao dịch cà phê, đường, ca cao.

- Sở Giao dịch bông vải.

- Sở Giao dịch gia súc.

- Sở Giao dịch năng lượng, kim loại.

+> Theo hình thức sở hữu:

- Sở Giao dịch hàng hóa sở hữu tư nhân.

- Sở Giao dịch hàng hóa sở hữu nhà nước.

+> Theo cách thức giao dịch:

- Sở Giao dịch hàng hóa điện tử.

- Sở Giao dịch hàng hóa hữu hình.

>> Tham khảo: Hợp đồng tương lai là gì? Giao dịch hợp đồng tương lai

Chức năng của Sở Giao dịch hàng hóa

- Như khái niệm về Sở Giao dịch hàng hoá thì chúng ta có thể thấy rõ chức năng của Sở chính là cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể, có tổ chức với cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa.

- Đưa ra những quy tắc giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa, tiến hành giám sát và thực thi tiêu chuẩn đạo đức, tài chính đối với các thương nhân hoạt động kinh doanh ở Sở Giao dịch hàng hóa.

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các thành viên và các giao dịch mua bán nhằm đảm bảo cho các giao dịch được vận hành lành mạnh, hiệu quả để khắc phục những bất cập trên thị trường tự do, ví dụ như việc không giữ đúng cam kết, không thực hiện đúng hợp đồng của các bên mua và bán khi thấy việc thực hiện hợp đồng này gây bất lợi cho mình.

- Niêm yết các mức giá hàng hoá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm để các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định chính xác, tránh hiện tượng đồng thổi giá trên thị trường.

Chức năng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (Mercantile Exchange Việt Nam - MXV)

Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam

Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thực hiện các chức năng thị trường toàn diện, đó là:

  • Giao dịch, giao nhận, bù trừ, thanh toán.
  • Cung cấp thông tin thị trường.
  • Quản lý các thành viên.
  • Giao dịch các loại hợp đồng hàng hóa tuân theo tiêu chuẩn quốc tế.

MXV cung cấp thông tin thống kê và thông tin phân tích thị trường toàn diện bao gồm:

  • Bộ chỉ số hàng hóa MXV–Index.
  • Các chỉ số công nghiệp, kim loại, nông sản, năng lượng.
  • Tổng hợp giá các sản phẩm cuối ngày và phân tích những diễn biến của thị trường trong ngày.

MXV cũng xây dựng và triển khai các công cụ quản trị rủi ro và bảo hiểm giá hàng hóa trước những thay đổi thị trường, đồng thời ban hành các văn bản quy phạm phục vụ cho hoạt động quản lý, tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Tại Việt Nam hiện nay, Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam là đơn vị tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa tập trung cấp quốc gia duy nhất với mục tiêu là cung cấp công cụ phái sinh thông qua các hợp đồng tương lai của hàng hóa cho các nhà đầu tư thực hiện các mục đích khác nhau, ví dụ như làm công cụ đầu tư, bảo hiểm giá, làm công cụ quản trị rủi ro,…

Tổng kết lại thì chức năng chính của MXV chính là tạo lập thị trường, bảo hiểm giá, thu thập và phổ biến thông tin thị trường và phân loại hàng hoá.

Các vấn đề liên quan đến mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

1. Khái niệm

Mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa là hoạt động thương mại mà trong đó các bên thỏa thuận thực hiện việc mua bán một loại hàng hóa nhất định với một lượng nhất định qua Sở Giao dịch hàng hóa theo những tiêu chuẩn của Sở với mức giá được thỏa thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định là một thời điểm trong tương lai.

2. Đặc điểm của việc mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa

- Các quan hệ mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa đều được thực hiện thông qua hợp đồng mua bán và hình thức pháp lý. Hợp đồng này được ký kết và thực hiện thông qua Sở Giao dịch hàng hóa.

- Hàng hóa được trao đổi giữa bên mua và bên bán phải là những mặt hàng đã được tiêu chuẩn hóa một cách cụ thể và được thực hiện theo các nguyên tắc, thủ tục, trình tự chặt chẽ.

- Việc thực hiện nghĩa vụ của các bên thường tham gia không được thực hiện vào thời điểm ký kết hợp đồng mà nó được thực hiện tại một thời điểm nhất định trong tương lai.

- Việc mua bán hàng hóa thông qua Sở giao dịch hàng hóa được thực hiện theo những tiêu chuẩn, nguyên tắc cũng với các thủ tục của Sở Giao dịch hàng hóa. Sở Giao dịch hàng hóa đóng vai trò là cầu nối trung gian kết nối các bên mua và bán để tạo nên hợp đồng và bảo đảm việc thực hiện hợp đồng.

3. Mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa đem lại những lợi ích gì?

+> Với nền kinh tế:

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh,…có thể tận dụng mọi khả năng lợi dụng thị trường Sở Giao dịch hàng hóa để dịch chuyển những rủi ro về giá cả trong những giao dịch thực tế, tránh hoặc giảm thiểu được những tổn thất do các biến động giá gây ra.

- Định hướng sản xuất.

- Bảo vệ các nhà đầu tư.

- Điều chỉnh giá cả hàng hoá trên thị trường.

+> Với quản lí nhà nước:

- Giúp nhà nước và các thành phần tham gia thị trường nắm được mối quan hệ cung cầu và giá hàng hoá.

- Việc chuẩn hóa trên Sở giao dịch hàng hóa tạo điều kiện để nhà nước tiêu chuẩn hóa và thống nhất chất lượng của hàng hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Dựa vào các số liệu thống kê trên Sở Giao dịch hàng hóa mà nhà nước có thể dễ dàng thực hiện việc quản lý kinh tế một cách hiệu quả hơn.

+> Với xã hội:

- Giảm thiểu các chi phí rủi ro với xã hội.

- Phân bổ hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.

Vậy có nên mua bán, đầu tư vào Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam không?

Vậy có nên mua bán, đầu tư vào Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam không?

Vậy có nên mua bán, đầu tư vào Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam không?

Trong những năm gần đây, khi mà thị trường hàng hóa phái sinh ở Việt Nam trở thành một kênh đầu tư mới với nhiều tiềm năng, thu hút đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức, nhà đầu tư cá nhân tham gia. MXV không chỉ cung cấp các thông tin cần thiết và những dữ liệu thống kê liên quan đến tình hình giao dịch hợp đồng tương lai của hàng hóa mà đây còn là nơi kết nối các “nhà” trong chuỗi giá trị sản phẩm, từ những người dân trồng cà-phê, đến các nhà chế biến rang xay, rồi tới các đơn vị xuất khẩu và cuối cùng là người tiêu dùng. MVX cũng là cầu nối của những người có nhu cầu về hàng hóa để tạo nên một thị trường hàng hóa với các quy chuẩn nhất định, giúp các nhà đầu tư có cơ sở để đưa ra quyết định kinh doanh.

Khi thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa qua MXV, người nông dân sẽ có được công cụ bảo hiểm giá, giúp giảm thiểu đáng kể được các rủi ro do sự xuống giá của các mặt hàng. Các doanh nghiệp thương mại cũng có thể chủ động định giá chính xác và an tâm hơn khi tiến hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu hiệu quả hơn. Còn đối với các nhà đầu tư thì họ sẽ dễ dàng đưa ra lựa chọn mặt hàng nào phù hợp với nhu cầu và mục đích đầu tư của mình. Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư có kênh đầu tư mới thay vì các kênh chứng khoán, ngoại hối truyền thống.

Tại sao nên lựa chọn FTV để đầu tư hàng hoá, chứng khoán

FTV là một thành viên của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn tài chính, chứng khoán và hàng hoá phái sinh. Với đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, khi giao dịch gặp sự cố, tư vấn viên của chúng tôi có thể hỗ trợ xử lý và đưa ra phương án khắc phục tốt nhất nhằm đảm bảo giao dịch diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Không chỉ vậy, các chuyên viên của FTV còn giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý và có khả năng sinh lời cao.

Để được tư vấn đầu tư tài chính ngay hôm nay, các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số HOTLINE 0983 668 883 hoặc để lại email cá nhân trên website https://ftv.com.vn/. Chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm:

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận