VNINDEX1174.85 (-18.51 -1.55%)1,070,536,473 CP 23,702.45 Tỷ 61 211 292HNXINDEX220.8 (-5.1 -2.25%)129,148,606 CP 2,593.73 Tỷ 38 136 151VN301194.03 (-16.73 -1.38%)316,693,075 CP 9,619.06 Tỷ 2 3 25HNX30467.39 (-15.3 -3.16%)102,455,500 CP 2,248.20 Tỷ 1 4 25

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Phân loại, đặc điểm cổ phiếu ưu đãi

Năm 2022, xu hướng đầu tư chứng khoán đang ngày một phát triển với nhiều hình thức đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu,… Tuy nhiên, khái niệm về cổ phiếu ưu đãi đối với các nhà đầu tư vẫn còn khá mới mẻ. Vì thế thông qua bài viết dưới đây, FTV sẽ giới thiệu đến bạn cổ phiếu ưu đãi là gì? và có nên mua cổ phiếu ưu đãi? để có thể đầu tư đúng cách.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi hay trong tiếng Anh còn được gọi là Preferred Stock chính là loại cổ phiếu mà người sở hữu chúng được hưởng 1 số ưu đãi nhất định. Tuy nhiên, kèm theo đó thì chủ sở hữu của cổ phiếu này cũng bị hạn chế 1 số quyền lợi so với người sở hữu cổ phiếu phổ thông. Có nhiều loại cổ phiếu ưu đãi, mỗi một loại lại đem đến cho nhà đầu tư sở hữu nó quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Cổ phiếu ưu đãi được coi là 1 loại cổ phiếu đặc biệt trong công ty cổ phần. Trong đó, tương ứng với từng loại cổ phiếu đặc biệt, các cổ đông ưu đãi sẽ được nhận 1 số quyền nhất định trong quá trình hoạt động cũng như quản lý của công ty phát hành.

Có những loại cổ phiếu ưu đãi hiện nay

Có những loại cổ phiếu ưu đãi hiện nay

Có những loại cổ phiếu ưu đãi hiện nay

Hiện nay các loại cổ phiếu ưu đãi được chia thành 04 loại chính như sau:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi sẽ được chia cổ tức với phần trăm cao hơn mức phổ thông. Phần trăm cổ tức là cố định và không bị ảnh hưởng bởi sự tăng hoặc giảm doanh thu hay lợi nhuận công ty. Mức chi trả sẽ được quy định cụ thể trên cổ phiếu ưu đãi.
 • Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Là loại cổ phiếu mà người sở hữu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu hoặc có thể tùy theo điều kiện đề ra trên cổ phiếu. Đặc biệt là chủ sở hữu cổ phiếu này sẽ không có quyền biểu quyết, dự đại hội cổ đông hay đề cử người vào hội đồng quản trị.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Với hình thức cổ phiếu này, chủ sở hữu sẽ được quyền ưu tiên biểu quyết với số phiếu cao hơn những cổ phiếu phổ thông. Số phiếu dựa trên 1 cổ sẽ được quy định tùy theo điều lệ công ty đó đưa ra.
 • Những cổ phiếu ưu đãi khác do chính doanh nghiệp quy định ra thông qua điều lệ công ty.

Lợi ích của cổ phiếu ưu đãi

Đối với nhà đầu tư

Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ đông sẽ được hưởng cổ tức cao hơn so với những cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, mức cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là cố định và hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả của hoạt động kinh mà doanh nghiệp phát hành. Trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản thì sau khi thanh toán những khoản nợ và cổ phiếu hoàn lại, các cổ đông sở hữu cổ phiếu này được nhận lại tài sản đúng với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong doanh nghiệp.

Đối với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, các nhà đầu tư có thể yêu cầu doanh nghiệp hoàn lại vốn gốc bất cứ lúc nào.

Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ có nhiều quyền biểu quyết trong những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Từ đó, giúp cho nhà đầu tư có tiếng nói hơn trong việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến cơ cấu của tổ chức và các phương thức hoạt động của công ty.

Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi cũng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, cổ phiếu phổ thông sẽ không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Đối với công ty cổ phần

Lợi ích lớn nhất của cổ phiếu ưu đãi đối với doanh nghiệp phát hành chính là doanh nghiệp có thể thu hút thêm 1 số lượng vốn kinh doanh dồi dào. Bên cạnh đó, trong trường hợp chi phí vốn dùng để chi trả những quyền lợi của cổ phiếu này đang ở mức cao, các doanh nghiệp phát hành có thể mua lại số cổ phiếu ưu đãi đó.

Rủi ro của cổ phiếu ưu đãi

Đối với nhà đầu tư

Cổ phiếu ưu đãi không được tự do chuyển nhượng, nên sẽ hạn chế việc kiếm lợi nhuận nếu như giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán có dấu hiệu tăng. Ngoài ra, người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết như các cổ đông thường đối với những chính sách của công ty. Việc phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi sẽ làm pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng tới lợi ích của cổ đông.

Đối với công ty cổ phần 

Việc phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi sẽ làm gia tăng chi phí đối với doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm hoàn lại vốn cho các cổ đông ưu đãi nếu giải thể hoặc phá sản.

So sánh cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi

So sánh cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi

So sánh cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi

- Ưu đãi cho chủ sở hữu

 • Cổ phiếu phổ thông: Không có.
 • Cổ phiếu ưu đãi: Nhận được nhiều ưu đãi khác nhau dựa theo từng tính chất của mỗi cổ phiếu.

- Cổ tức

Cổ phiếu phổ thông:

 • Được chia dựa theo hiệu quả hoạt động của công ty.
 • Mức chia thường xuyên có biến động.

Cổ phiếu ưu đãi:

 • Có mức chia ổn định không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh.
 • Nhà đầu tư có thể nhận được tỷ lệ cổ tức cao hơn so cổ phiếu thường.

- Quyền tham gia quản lý

 • Cổ phiếu phổ thông: Có quyền tham gia vào công tác quản lý trong công ty.
 • Cổ phiếu ưu đãi: Không có quyền tham gia quản lý.

- Quyền biểu quyết

 • Cổ phiếu phổ thông: có quyền biểu quyết với quy định mỗi một cổ một phiếu.
 • Cổ phiếu ưu đãi: Chỉ có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết được tham gia, số lượng phiếu trên 1 cổ sẽ được quy định theo điều lệ công ty.

- Quyền nhận lại vốn góp khi mà công ty phát hành phá sản

 • Cổ phiếu phổ thông: Nhận phần vốn góp sau người sở hữu cổ phiếu ưu đãi.
 • Cổ phiếu ưu đãi: Được ưu tiên nhận lại vốn góp trước.

- Số lượng cổ phiếu

 • Cổ phiếu phổ thông : có số lượng nhiều.
 • Cổ phiếu ưu đãi: có số lượng ít.

Cổ phiếu ưu đãi không phải là loại cổ phiếu bắt buộc phát hành đối với công ty cổ phần. Nó cũng không được giao dịch ở trên sàn giao dịch chứng khoán. Do đó, bạn không thể mua loại cổ phiếu này giống như cách mua cổ phiếu phổ thông. Muốn mua loại cổ phiếu ưu đãi người mua phải đáp ứng 1 số điều kiện nhất định. Dưới đây là cách hướng dẫn cách đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi.

Mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào?

Thông thường, các công ty chỉ bán cổ phiếu ưu đãi cho những cổ đông của công ty. Tức là, bạn phải sở hữu một lượng cổ phiếu thường nhất định thì mới có quyền mua loại cổ phiếu này. Số lượng cổ phiếu thường này được quy định dựa vào quy định của từng công ty. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để cổ đông có thể mua được cổ phiếu ưu đãi chính là công ty phải phát hành loại cổ phiếu này.

Khi bạn có đủ số lượng cổ phiếu thường theo quy định, cần phải đăng ký quyền mua cổ phiếu ưu đãi. Sau khi có quyền mua này bạn mới có thể mua được nó, mức giá mua thường sẽ thấp hơn giá hiện hành. Có 02 hình thức mua là: mua trực tiếp tại công ty phát hành hoặc mua gián tiếp qua các công ty môi giới chứng khoán như VPS, VCBS, VNDIRECT, MBS, BVSC…

- Cách đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi

Để phát hành nhanh chóng và đúng với nghiệp vụ, các doanh nghiệp phát hành sẽ kết nối với các công ty môi giới chứng khoán. Muốn đăng ký mua cổ phiếu ưu đãi thì người mua cần đăng ký quyền mua cổ phiếu tại những công ty môi giới này. Có 04 hình thức đăng ký mua như sau:

 • Mua bằng tiền mặt: Người mua mang theo Căn cước công dân/Chứng minh thư và tiền mặt đến trụ sở giao dịch công ty môi giới chứng khoán. Sau đó tiến hành nộp hồ sơ cùng với tiền để thực hiện quyền mua cổ phần ưu đãi.
 • Mua qua chuyển khoản: Người mua sẽ chuyển đúng số tiền mua cổ phiếu vào tài khoản ký quỹ của công ty môi giới chứng khoán.
 • Mua qua tổng đài: Với cách này, bạn cần phải đăng ký giao dịch qua tổng đài của công ty môi giới chứng khoán trước khi thực hiện giao dịch. Sau đó tiến hành gọi điện tới tổng đài và làm theo hướng dẫn.
 • Mua online: Bạn thực hiện giao dịch trên các nền tảng ứng dụng của công ty môi giới chứng khoán phát hành.

Tại sao các doanh nghiệp lại phát hành cổ phiếu ưu đãi?

Tại sao các doanh nghiệp lại phát hành cổ phiếu ưu đãi?

Tại sao các doanh nghiệp lại phát hành cổ phiếu ưu đãi?

Cổ phiếu ưu đãi được phát hành trong một số trường hợp đặc biệt. Cổ đông ưu đãi được hưởng một vài quyền lợi cao hơn so với cổ đông thường.

Mua cổ phiếu ưu đãi khi nào được bán?

Cổ phiếu này được công ty bán ra thị trường trong 1 số trường hợp dưới đây:

 • Tạo điều kiện dễ dàng thu hút nguồn vốn mới: Phát hành thêm cổ phiếu và lượng vốn điều lệ tăng lên khiến cho tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm. Việc này hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm năng giúp cho công ty dễ dàng thu hút thêm nguồn vốn mới.
 • Công ty cần thêm nguồn tài chính: Trong trường hợp này các công ty thường phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc có thể hoàn lại, vừa giúp tăng vốn lại không làm giảm quyền kiểm soát công ty của các cổ đông khác.
 • Công ty muốn mua lại cổ phiếu trong tương lai: Với những cổ phần ưu đãi hoàn lại, trong tương lai công ty có thể dễ dàng mua lại số cổ phần này nếu như số vốn dùng để chi trả cổ tức tăng cao.

Cổ đông ưu đãi là gì?

Muốn trở thành cổ đông ưu đãi thì nhà đầu tư phải đáp ứng một số điều kiện dưới đây:

 • Nhà đầu tư phải là cổ đông của công ty hoặc sở hữu số lượng cổ phiếu thường nhất định.
 • Nhà đầu tư cần phải có quyền mua cổ phần ưu đãi. Công ty sẽ ưu tiên quyền mua cổ phần ưu đãi với mức giá thấp hơn cho số lượng cổ đông nhất định (thường sẽ là những cổ đông lớn).

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi

Mỗi loại cổ phiếu ưu đãi sẽ có mức trả cổ tức khác nhau. Cụ thể:

 • Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Cổ tức được chia hàng năm bao gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định sẽ không thay đổi theo kết quả kinh doanh của công ty. Cách để xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.
 • Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Nhận cổ tức giống với cổ phiếu thường.

Thí dụ về cổ phiếu ưu đãi

Để có thể hiểu hơn về các loại cổ phiếu được ưu đãi, sau đây FTV sẽ lấy thí dụ để các bạn đọc có thể hiểu rõ hơn.

Thí dụ 1: Công ty Cổ phần P có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, mệnh giá của mỗi cổ phiếu quy định là 10.000 đồng. Như vậy, với số lượng cổ phiếu của công ty P là 100 triệu cổ phiếu. Trong đó, công ty quy định có 20% cổ phần ưu đãi biểu quyết dành riêng cho các cổ đông sáng lập, mỗi một cổ phiếu này tương ứng với 5 phiếu bầu. Như vậy, các cổ đông sáng lập sẽ giữ 20 triệu cổ phiếu, nắm giữ 20 triệu * 5 = 100 triệu phiếu bầu, thắng áp đảo so với 80 triệu phiếu bầu của 80 triệu cổ phiếu thường còn lại. 

Qua bài viết trên FTV đã giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản về Cổ phiếu ưu đãi là gì? và một số đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi. Từ đó, giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình những loại cổ phiếu phù hợp nhất với khả năng cũng như kế hoạch đầu tư của mình. 

FTV– đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán và hàng hóa phái sinh uy tín tại Việt Nam

FTV

Đến với FTV, nhà đầu tư sẽ được các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới biến động thị trường bằng số liệu thống kê và bảng phân tích thị trường. Ngoài ra, sẽ được cung cấp tài liệu tham khảo hoàn toàn  miễn phí chẳng hạn như: biểu đồ, bảng thống kê thị trường và cách thức giao dịch của mỗi loại mặt hàng hóa.

Nếu vẫn còn câu hỏi, thắc mắc về Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cũng như các thông tin chi tiết, các bạn hãy nhanh tay gọi tới HOTLINE 0983 668 883 của công ty Cổ phần Đầu tư và công nghệ FTV để được các chuyên gia giàu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Xem thêm:

 

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận