VNINDEX1094.13 ( ) CP  Tỷ HNXINDEX226.15 ( ) CP  Tỷ VN301081.7 ( ) CP  Tỷ HNX30478.27 ( ) CP  Tỷ

Thông báo thay đổi mức ký quỹ giao dịch hàng hóa phái sinh từ ngày 22/08/2022

Trước tình hình biến động bất  thường của giá các loại hàng hóa giao dịch liên thông quốc tế. Và yêu cầu tăng mức ký quỹ giao dịch của các Sở  giao dịch quốc tế. Công ty  FTV kính gửi quý nhà đầu tư mức ký quỹ mới của các mặt hàng giao dịch thông qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam như sau:

 

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận