VNINDEX1117.1 (9.02 0.81%)604,933,400 CP 11,102.03 Tỷ 275 99 132HNXINDEX220.76 (0.89 0.4%)70,436,913 CP 976.58 Tỷ 135 214 53VN301130.65 (8.73 0.78%)172,091,700 CP 4,382.59 Tỷ 20 2 8HNX30378.87 (-0.07 -0.02%)46,368,900 CP 799.45 Tỷ 20 3 7

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh cập nhật ngày 13/09/2022

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh từ Sở Giao dịch hàng hóa cập nhật ngày 13/09/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1ONdiEgMKak8OQl3z4UzkpNrM4-gsnkc4/view?usp=sharing

 

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận