VNINDEX1118.34 (-13.77 -1.22%)53,244,500 CP 1,122.76 Tỷ 66 205 308HNXINDEX247.79 (-2.46 -0.98%)7,360,370 CP 118.72 Tỷ 36 276 94VN301136.05 (-15.96 -1.39%)13,449,200 CP 386.87 Tỷ 2 28HNX30420.48 (-4.69 -1.1%)4,684,700 CP 85.93 Tỷ 3 5 22

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh cập nhật ngày 13/09/2022

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh từ Sở Giao dịch hàng hóa cập nhật ngày 13/09/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1ONdiEgMKak8OQl3z4UzkpNrM4-gsnkc4/view?usp=sharing

 

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận