VNINDEX1120.49 (18.33 1.66%)1,120,648,335 CP 24,229.32 Tỷ 485 113 59HNXINDEX231.31 (5.05 2.23%)145,344,675 CP 2,854.52 Tỷ 146 230 36VN301107.16 (16.77 1.54%)297,478,009 CP 8,186.14 Tỷ 29 1HNX30497 (18.26 3.81%)111,051,300 CP 2,499.61 Tỷ 26 4

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh cập nhật ngày 13/09/2022

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh từ Sở Giao dịch hàng hóa cập nhật ngày 13/09/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1ONdiEgMKak8OQl3z4UzkpNrM4-gsnkc4/view?usp=sharing

 

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận