VNINDEX1111.96 (2.42 0.22%)508,493,541 CP 9,321.32 Tỷ 213 109 155HNXINDEX231.23 (0.9 0.39%)53,209,290 CP 971.21 Tỷ 92 240 71VN301104.03 (-1.65 -0.15%)136,282,242 CP 3,778.23 Tỷ 9 3 18HNX30431.51 (4.12 0.96%)31,168,200 CP 675.88 Tỷ 12 8 10

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh cập nhật ngày 13/09/2022

Thông báo thay đổi mẫu Hợp đồng ủy mở tài khoản - Hợp đồng ủy thác TV khách hàng trong giao dịch hàng hóa phái sinh từ Sở Giao dịch hàng hóa cập nhật ngày 13/09/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link pdf: https://drive.google.com/file/d/1ONdiEgMKak8OQl3z4UzkpNrM4-gsnkc4/view?usp=sharing

 

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận