VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 31/05/2023: Giao dịch khối ngoại trở lại bán ròng gần 560 tỷ đồng, tâm điểm mã EIB

Giao dịch khối ngoại ngày 31/5 trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch bán ròng gần 504 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 39,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 504 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 39,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần FPT dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 295 tỷ đồng.

Theo sau là VIC được mua ròng hơn 99,7 tỷ đồng và FRT (22,6 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở DGC (20,6 tỷ đồng), DGW (18,4 tỷ đồng), VHM (18,4 tỷ đồng), STB (12,6 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là MSN (12,2 tỷ đồng), GEX (10,4 tỷ đồng) và POW (8,7 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu EIB của Eximbank bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 700,6 tỷ đồng.

Theo sau đó là VNM bị bán ròng hơn 51,5 tỷ đồng, NVL (45 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như FUEVFVND (37,1 tỷ đồng), NKG (22,5 tỷ đồng), HPG (22,5 tỷ đồng), GAS (22,3 tỷ đồng), ANV (16,7 tỷ đồng), VRE (12,2 tỷ đồng) và GMD (11,3 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng hơn 11,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 285.942 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng hơn 8,5 tỷ đồng mua gom cổ phiếu CEO của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O. Kế tiếp là MBS (4,7 tỷ đồng), PLC (1,5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như PVI (707 triệu đồng), MBG (290 triệu đồng), HUT (169 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 12,2 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là IDC (8,4 tỷ đồng), BVS (2,5 tỷ đồng), TVD (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như TNG (925 triệu đồng), NVB (636 triệu đồng), THD (527 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng 43,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 821.816 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, nhóm này gom ròng hơn 1,2 tỷ đồng ở cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời. Kế tiếp là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PFL (483 triệu đồng), FOC (313 triệu đồng), BDT (299 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 41,3 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là VTP (3,7 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như SKV (725 triệu đồng), ACV (256 triệu đồng), PAT (214 triệu đồng), ...

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận