VNINDEX1279.82 (-0.93 -0.07%)573,511,101 CP 14,235.41 Tỷ 162 84 230HNXINDEX244.84 (-0.18 -0.07%)59,067,693 CP 1,321.07 Tỷ 79 49 86VN301297.82 (-3.99 -0.31%)216,634,957 CP 6,453.38 Tỷ 10 4 16HNX30542.23 (0.97 0.18%)34,068,300 CP 864.18 Tỷ 14 3 13

Dòng tiền thông minh ngày 3/10: Giao dịch khối ngoại quay đầu bán ròng gần 160 tỷ đồng trên HOSE, tập trung CTG, VPB

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 156 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 8,4 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu DPM của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 51,9 tỷ đồng.

Theo sau là MWG được mua ròng hơn 35,3 tỷ đồng và FTS (26,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VHC (21,9 tỷ đồng), HDB (20,1 tỷ đồng), VRE (20 tỷ đồng), BSI (17,1 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là HDG (15,3 tỷ đồng), BVH (12 tỷ đồng) và DGW (11,9 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu CTG của Vietinbank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 52,1 tỷ đồng.

Theo sau là VPB bị rút ròng gần 46,1 tỷ đồng, VIC với 30,4 tỷ đồng. Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những cổ phiếu như MSN (28,9 tỷ đồng), VCG (27,7 tỷ đồng), VCI (26,8 tỷ đồng), FUEVFVND (23,1 tỷ đồng), VHM (20,2 tỷ đồng), POW (20,1 tỷ đồng) và DXG (15,8 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 13,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 840.700 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng hơn 8 tỷ đồng mua gom cổ phiếu TIG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Kế tiếp là BVS (5,4 tỷ đồng), TNG (2,5 tỷ đồng), PVS (2,4 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như API (278 triệu đồng), PVI (266 triệu đồng), HAT (187 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 2,2 tỷ đồng ở cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O. Theo sau là NVB (1,2 tỷ đồng), VIG (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như SHS (722 triệu đồng), MBS (579 triệu đồng), IVS (110 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ gom ròng hơn 88,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 4,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với quy mô hơn 88,5 tỷ đồng. Kế tiếp là QNS (4,5 tỷ đồng), MCH (2,7 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MPC (415 triệu đồng), VHG (323 triệu đồng), GHC (279 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 2,7 tỷ đồng ở cổ phiếu VEA của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. Theo sau là GEE (2,2 tỷ đồng), ACV (2,5 tỷ đồng), VOC (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VTP (553 triệu đồng), GDA (238 triệu đồng), UDJ (94 triệu đồng), …

 
GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận