VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 30/8: Giao dịch khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 520 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm KDC, CTG

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng gần 524 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 11,8 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu KDC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 77,6 tỷ đồng.

Theo sau là CTG được mua ròng gần 75,4 tỷ đồng và VRE (60,5 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở GMD (59,2 tỷ đồng), KBC (56,1 tỷ đồng), MWG (46,9 tỷ đồng), STB (40,3 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là FRT (37,7 tỷ đồng), VCB (37,1 tỷ đồng) và DXG (34,5 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 39,6 tỷ đồng.

Theo sau đó là DPM bị bán ròng hơn 29,6 tỷ đồng, SSI (26,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VPB (21,3 tỷ đồng), DCM (19,4 tỷ đồng), FUEVFVND (12,9 tỷ đồng), E1VFVN30 (10,1 tỷ đồng), TPB (7,1 tỷ đồng), VHC (6,7 tỷ đồng) và PNJ (6,4 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng 27,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 721.458 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 15,1 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là PVS (8,6 tỷ đồng), TNG (3,9 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VNR (441 triệu đồng), MBS (409 triệu đồng), PVI (220 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 1,4 tỷ đồng ở cổ phiếu NVB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân. Theo sau là các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như THD (807 triệu đồng), HCC (322 triệu đồng), HUT (99 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng gần 6,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 71.838 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với giá trị gần 3,4 tỷ đồng. Theo sau là QTP (1,4 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MCH (861 triệu đồng), LTG (651 triệu đồng), ND2 (256 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 5 tỷ đồng ở cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Kế tiếp là QNS (5 tỷ đồng), MPC (2,4 tỷ đồng), OIL (1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VTP (246 triệu đồng), TED (168 triệu đồng), SID (37 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận