VNINDEX1282.3 (2.51 0.2%)932,545,131 CP 23,848.12 Tỷ 185 147 238HNXINDEX243.97 (0.4 0.16%)74,052,824 CP 1,519.28 Tỷ 93 149 84VN301322.36 (8.14 0.62%)353,450,709 CP 10,761.34 Tỷ 14 4 12HNX30538.46 (-1.35 -0.25%)42,429,600 CP 1,079.86 Tỷ 10 6 14

Dòng tiền thông minh ngày 29/8: Giao dịch khối ngoại bán ròng trở lại gần 210 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm SSI, BCM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 206 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 10,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu KDC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 78,9 tỷ đồng.

Theo sau là HPG được mua ròng hơn 67,3 tỷ đồng và VNM (51,2 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở KBC (46,7 tỷ đồng), VND (33,1 tỷ đồng), DGC (31 tỷ đồng), VCG (28,8 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là PDR (25,8 tỷ đồng), GMD (23,1 tỷ đồng) và VCB (14,9 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu SSI của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 72,8 tỷ đồng.

Theo sau đó là BCM bị bán ròng hơn 65,8 tỷ đồng, STB (58,4 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như DPM (57,9 tỷ đồng), MSN (56 tỷ đồng), DCM (42,7 tỷ đồng), POW (32,4 tỷ đồng), VHM (26,9 tỷ đồng), CTG (26,2 tỷ đồng) và HDB (20,5 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 43 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 1,9 triệu đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng hơn 34,9 tỷ đồng mua gom cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là IDC (23 tỷ đồng), BVS (3,1 tỷ đồng), TIG (1,6 tỷ đồng), CEO (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như VNR (768 triệu đồng), PVI (700 triệu đồng), HUT (208 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 7,7 tỷ đồng ở cổ phiếu DTD của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt. Theo sau là THD (6,5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như MBS (4,4 tỷ đồng), TNG (2,3 tỷ đồng), NVB (1,4 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ mua ròng hơn 4,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 482.415 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, nhóm này gom ròng hơn 7,1 tỷ đồng ở cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Kế tiếp là VEA (3,8 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như VTP (1,9 tỷ đồng), LTG (1,8 tỷ đồng), QTP (1 tỷ đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 9,8 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là ACV (2,6 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như TED (386 triệu đồng), PGB (305 triệu đồng), ACE (298 triệu đồng), …

 
GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận