VNINDEX1276.6 (18.52 1.47%)944,232,595 CP 24,063.00 Tỷ 218 88 96HNXINDEX241.34 (1.82 0.76%)79,143,000 CP 1,668.46 Tỷ 103 158 65VN301284.74 (21.91 1.73%)449,742,912 CP 13,604.44 Tỷ 29 1HNX30537.51 (6.84 1.29%)56,350,500 CP 1,356.95 Tỷ 22 5 3

Dòng tiền thông minh ngày 29/6: Giao dịch khối ngoại đảo chiều mua ròng nhẹ trên HOSE, tâm điểm HPG

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng hơn 74 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 3,8 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 241,5 tỷ đồng.

Theo sau là VHM được mua ròng gần 17,9 tỷ đồng và DGW (13,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở CTG (12,6 tỷ đồng), FRT (11,8 tỷ đồng), SHB (11,1 tỷ đồng), DBC (11 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VNM (8,7 tỷ đồng), TLG (6,6 tỷ đồng) và VHC (5,3 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 71,2 tỷ đồng.

Theo sau đó là NLG bị bán ròng hơn 40,4 tỷ đồng, KBC (40 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như BID (31,3 tỷ đồng), VRE (21 tỷ đồng), TPB (18,2 tỷ đồng), GAS (18,1 tỷ đồng), SSI (12,1 tỷ đồng), VCI (10,2 tỷ đồng) và PVT (8,4 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 42 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 41,2 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là VCS (2,6 tỷ đồng), TNG (2,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như IDC (575 triệu đồng), PVI (509 triệu đồng), HUT (181 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 1,9 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là BVS (1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như NVB (739 triệu đồng), DP3 (618 triệu đồng), INN (347 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 11,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 223.739 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu với quy mô gần 2,8 tỷ đồng. Theo sau là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như SIP (897 triệu đồng), VLC (343 triệu đồng), VGG (245 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 9,8 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Kế tiếp là ACV (4,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như HNI (582 triệu đồng), VEA (395 triệu đồng), MCM (394 triệu đồng), …

 
 
GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận