VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 28/8: Giao dịch khối ngoại quay đầu mua ròng gần 130 tỷ đồng trên HOSE, tập trung DGC, DXG, VNM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng gần 130 tỷ đồng, nhưng bán ròng với khối lượng hơn 1,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 120 tỷ đồng.

Theo sau là DXG được mua ròng gần 84,4 tỷ đồng và VNM (79,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở KDC (63,6 tỷ đồng), FRT (44,1 tỷ đồng), VCG (43,4 tỷ đồng), VIC (31,2 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VND (27,9 tỷ đồng), KDH (25,9 tỷ đồng) và VIX (24,9 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 105,3 tỷ đồng.

Theo sau đó là MWG bị bán ròng hơn 95,9 tỷ đồng, CTG (62,4 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như SSI (60,4 tỷ đồng), DPM (40,7 tỷ đồng), FUEVFVND (32,8 tỷ đồng), DCM (27,5 tỷ đồng), SAB (21 tỷ đồng), PVD (14,5 tỷ đồng) và HPG (11,8 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng gần 11,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 141.524 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 4,9 tỷ đồng ở cổ phiếu TIG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long. Kế tiếp là BVS (4,6 tỷ đồng), CEO (1,5 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng như ở các mã như SHS (934 triệu đồng), IDC (299 triệu đồng), PVI (112 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 15,3 tỷ đồng ở cổ phiếu THD của Công ty Cổ phần Thaiholdings. Theo sau là TNG (2,5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các cổ phiếu như DTD (1,9 tỷ đồng), PVS (1,6 tỷ đồng), NVB (1,5 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 14,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 162.755 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng gần 1,7 tỷ đồng ở cổ phiếu QTP của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Kế tiếp là các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở những mã như MCH (530 triệu đồng), CST (300 triệu đồng), VTK (251 triệu đồng), …

Tại chiều ngược lại, lực bán tìm đến cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với quy mô gần 9,7 tỷ đồng. Theo sau là ACV (6 tỷ đồng) và những mã dưới 1 tỷ đồng như HPP (972 triệu đồng), LTG (671 triệu đồng), ACE (335 triệu đồng), ...

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận