VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 28/6: Tiếp tục bán ròng gần 455 tỷ đồng, tập trung VHM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng hơn 457 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 7,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 139,5 tỷ đồng.

Theo sau là CTG được mua ròng gần 61 tỷ đồng và SSI (31 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở FUEKIVFS (20,2 tỷ đồng), FRT (17,9 tỷ đồng), DGW (10,9 tỷ đồng), DPM (9 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là HHV (8,4 tỷ đồng), DXS (8,4 tỷ đồng) và MSN (7 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VHM của Công ty cổ phần Vinhomes bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 364 tỷ đồng.

Theo sau đó là STB bị bán ròng hơn 91 tỷ đồng, VNM (40,7 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VRE (37,5 tỷ đồng), KBC (24,8 tỷ đồng), SAB (20,2 tỷ đồng), HCM (18,4 tỷ đồng), DIG (17,1 tỷ đồng), VCB (13,2 tỷ đồng) và NLG (13,2 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 9,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 496.676 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng gần 11,8 tỷ đồng mua gom cổ phiếu TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Kế tiếp là SHS (2,1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như DTD (508 triệu đồng), HUT (370 triệu đồng), PVB (277 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất gần 2,1 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là PVS (1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như IDC (849 triệu đồng), NVB (800 triệu đồng), CTC (478 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 6,6 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 110.334 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, nhóm này gom ròng gần 2,1 tỷ đồng ở cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Kế tiếp là VGT (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MPC (820 triệu đồng), PHP (561 triệu đồng), CNC (119 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 6,4 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là LTG (1,8 tỷ đồng), VEA (1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như ABI (644 triệu đồng), VGG (558 triệu đồng), MCM (389 triệu đồng), ...

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận