VNINDEX1278.48 (-3.25 -0.25%)441,641,100 CP 10,553.58 Tỷ 166 165 239HNXINDEX245.6 (0.02 0.01%)39,709,742 CP 769.98 Tỷ 84 159 83VN301289.08 (-10.67 -0.82%)116,452,301 CP 3,887.36 Tỷ 8 25HNX30542.08 (-1.17 -0.22%)19,866,600 CP 522.30 Tỷ 7 4 14

Dòng tiền thông minh ngày 27/9: Giao dịch khối ngoại mua ròng hơn 380 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung GEX, GAS, MWG

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng hơn 310 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 12,7 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu GEX của Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 107 tỷ đồng.

Theo sau là GAS được mua ròng gần 54,4 tỷ đồng và MWG (44,2 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở PDR (35 tỷ đồng), DGC (33 tỷ đồng), VCG (29,8 tỷ đồng), VNM (19,7 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VPB (18,8 tỷ đồng), HDG (18,5 tỷ đồng) và FTS (17,4 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VCI của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 71,2 tỷ đồng.

Theo sau đó là SSI bị bán ròng gần 34,8 tỷ đồng, VIC (22 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như HPG (20,1 tỷ đồng), STB (16,2 tỷ đồng), PVT (12,6 tỷ đồng), SBT (11,7 tỷ đồng), PLX (9 tỷ đồng), FUESSVFL (9 tỷ đồng) và HCM (8,7 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 20,3 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 862.445 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này gom ròng hơn 28,9 tỷ đồng ở cổ phiếu HUT của Công ty Cổ phần Tasco. Kế tiếp là TNG (1,9 tỷ đồng), IDC (1,9 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như CEO (462 triệu đồng), DDG (241 triệu đồng), PVG (189 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 4,6 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Theo sau là PVI (3,2 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như PVS (2 tỷ đồng), NVB (1,2 tỷ đồng), VIG (1,1 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ mua ròng 51 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 2,4 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với giá trị gần 46,2 tỷ đồng. Theo sau là MPC (4,4 tỷ đồng), VGG (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PAT (389 triệu đồng), GHC (257 triệu đồng), ABI (130 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như ACV (886 triệu đồng), VTP (825 triệu đồng), AAS (426 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận