VNINDEX1276.6 (18.52 1.47%)944,232,595 CP 24,063.00 Tỷ 218 88 96HNXINDEX241.34 (1.82 0.76%)79,143,000 CP 1,668.46 Tỷ 103 158 65VN301284.74 (21.91 1.73%)449,742,912 CP 13,604.44 Tỷ 29 1HNX30537.51 (6.84 1.29%)56,350,500 CP 1,356.95 Tỷ 22 5 3

Dòng tiền thông minh ngày 27/7: Giao dịch khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 400 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm HPG, VHM

Giao dịch khối ngoại ngày 26/7 trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại ngày 26/7 trên HOSE, họ mua ròng hơn 401 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 15,6 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 159,7 tỷ đồng.

Theo sau là VHM được mua ròng hơn 128,6 tỷ đồng và KDH (80,2 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở MWG (60,9 tỷ đồng), SSI (47,7 tỷ đồng), NVL (42 tỷ đồng), HSG (41,1 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VNM (39,7 tỷ đồng), FUEVFVND (38,7 tỷ đồng) và PVD (37,4 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu KDC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 157,9 tỷ đồng.

Theo sau đó là VIC bị bán ròng gần 86,4 tỷ đồng, MSB (48,5 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như DGW (43,9 tỷ đồng), STB (40 tỷ đồng), NLG (39,6 tỷ đồng), CTG (34,3 tỷ đồng), POW (18,9 tỷ đồng), BVH (12,9 tỷ đồng) và CTR (11,1 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại trên HNX, họ bán ròng hơn 12,4 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 97.036 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 35,5 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là IDC (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như TNG (918 triệu đồng), PVI (426 triệu đồng), VNR (380 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 43,2 tỷ đồng ở cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O. Theo sau là PVS (6,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như NVB (759 triệu đồng), VCS (691 triệu đồng), CAP (270 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại trên UPCoM, họ bán ròng hơn 1.314,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 2,6 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trờ dẫn đầu với quy mô hơn 4,9 tỷ đồng. Theo sau là MCH (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BSR (513 triệu đồng), PHP (430 triệu đồng), SIP (262 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại xả ròng mạnh nhất hơn 1.280 tỷ đồng ở cổ phiếu VNZ của Công ty cổ phần VNG. Kế tiếp là VEA (26,4 tỷ đồng), QNS (10,8 tỷ đồng), VTP (4,4 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MCM (596 triệu đồng), VGT (343 triệu đồng), HU4 (234 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận