VNINDEX1277.58 (4.47 0.35%)1,161,563,296 CP 27,679.20 Tỷ 264 132 174HNXINDEX242.57 (1.03 0.43%)109,370,090 CP 2,120.50 Tỷ 106 129 91VN301312.55 (2.4 0.18%)415,930,573 CP 11,665.51 Tỷ 18 2 10HNX30533.62 (0.6 0.11%)59,549,700 CP 1,535.75 Tỷ 15 5 10

Dòng tiền thông minh ngày 24/8: Giao dịch khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 230 tỷ đồng trên HOSE, tập trung VNM, VHM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng gần 233 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 4,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 127,7 tỷ đồng.

Theo sau là VHM được mua ròng gần 62,8 tỷ đồng và STB (62 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở DGC (42,2 tỷ đồng), FRT (39,9 tỷ đồng), HCM (38,6 tỷ đồng), TPB (34 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là DXG (33,7 tỷ đồng), MSN (26,6 tỷ đồng) và VCG (25,1 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 66,1 tỷ đồng.

Theo sau đó là VPB bị bán ròng hơn 63,8 tỷ đồng, CTG (55 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như DPM (44,3 tỷ đồng), FUEVFVND (34,4 tỷ đồng), SAB (33,3 tỷ đồng), HPG (25,1 tỷ đồng), VIC (19,6 tỷ đồng), VCB (15,9 tỷ đồng) và PVD (12,7 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng hơn 21,1 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,4 triệu đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 7,9 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Theo sau là CEO (5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở những mã như TIG (2,7 tỷ đồng), BVS (2,7 tỷ đồng), PVS (2,1 tỷ đồng), ...
Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 23,4 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là TNG (8,2 tỷ đồng), DTD (5,8 tỷ đồng), VCS (2,5 tỷ đồng), NVB (1,5 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như THD (535 triệu đồng), CAP (355 triệu đồng), MBS (183 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 14,6 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 163.508 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với quy mô gần 3 tỷ đồng. Kế tiếp là VTP (2,5 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MPC (619 triệu đồng), MCH (159 triệu đồng), CSI (111 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 12,3 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là ACV (8,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như DDV (897 triệu đồng), NAB (12 triệu đồng), NAB (10 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận