VNINDEX1278.48 (-3.25 -0.25%)441,641,100 CP 10,553.58 Tỷ 166 165 239HNXINDEX245.6 (0.02 0.01%)39,709,742 CP 769.98 Tỷ 84 159 83VN301289.08 (-10.67 -0.82%)116,452,301 CP 3,887.36 Tỷ 8 25HNX30542.08 (-1.17 -0.22%)19,866,600 CP 522.30 Tỷ 7 4 14

Dòng tiền thông minh ngày 24/10: Giao dịch khối ngoại trở lại bán ròng hơn 460 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm MWG, VHM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng hơn 460 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 17,2 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 28,4 tỷ đồng.

Theo sau là FPT vầ DGC được mua ròng với quy mô lần lượt là 27,4 tỷ đồng 22,8 tỷ đồng. Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở DIG (12,1 tỷ đồng), GEX (10,1 tỷ đồng), VPB (8 tỷ đồng), BSI (7,6 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của HHV (7,5 tỷ đồng), BID (7,2 tỷ đồng) và FRT (6,2 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu MWG của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động bị xả ròng mạnh nhất với quy mô gần 135,5 tỷ đồng.

Theo sau đó là VHM bị bán ròng gần 63,7 tỷ đồng và HPG với 35,8 tỷ đồng. Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở các cổ phiếu VCI (32,5 tỷ đồng), VNM (31,6 tỷ đồng), HDB (30,3 tỷ đồng), DCM (25,5 tỷ đồng), MSN (22,5 tỷ đồng), FUEVFVND (20,8 tỷ đồng) và VND (18,6 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 5,1 tỷ đồng, nhưng bán ròng với khối lượng 952.620 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng hơn 36,8 tỷ đồng mua gom cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là NRC (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như EVS (541 triệu đồng), TIG (395 triệu đồng), BVS (386 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 30,9 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Theo sau là TNG (2,6 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như HUT (711 triệu đồng), NVB (552 triệu đồng), PVS (362 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 1,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 153.000 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu MPC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú dẫn đầu với quy mô hơn 1,8 tỷ đồng. Kế tiếp là MCH (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PAT (661 triệu đồng), GHC (447 triệu đồng), HRT (295 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 4 tỷ đồng ở cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Theo sau là QTP (2,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như GDA (231 triệu đồng), ACV (220 triệu đồng), IFS (63 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận