VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 23/11: Giao dịch khối ngoại bán ròng gần 470 tỷ đồng phiên VN-Index giảm mạnh

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 443 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 17,2 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 92,9 tỷ đồng.

Theo sau là VND được mua ròng gần 80,8 tỷ đồng và GMD (23,2 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở PVD (21,3 tỷ đồng), OCB (15,5 tỷ đồng), NKG (13 tỷ đồng), TV2 (9,1 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là PLX (6,4 tỷ đồng), LPB (6,1 tỷ đồng) và EVE (5,5 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VHM của Công ty cổ phần Vinhomes bị xả ròng mạnh nhất với quy mô gần 118,6 tỷ đồng.

Theo sau đó là FUESSVFL bị bán ròng hơn 91,5 tỷ đồng, VPB (69,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như BCM (63,6 tỷ đồng), VRE (54,8 tỷ đồng), MWG (40,8 tỷ đồng), PDR (27,7 tỷ đồng), GEX (21 tỷ đồng), VNM (19,7 tỷ đồng) và POW (18,8 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 7,1 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 391.780 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 5,2 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Theo sau là CEO (4,7 tỷ đồng), MBS (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như EVS (533 triệu đồng), TNG (442 triệu đồng), HUT (291 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 2 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là TIG (1,9 tỷ đồng), PMC (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như BVS (417 triệu đồng), MAC (197 triệu đồng), NVB (184 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 33,1 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,5 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi dẫn đầu với quy mô gần 2,9 tỷ đồng. Kế tiếp là LTG (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MCH (374 triệu đồng), MFS (158 triệu đồng), NAB (99 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 28,8 tỷ đồng ở cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Theo sau là ACV (5,9 tỷ đồng), TTD (2 tỷ đồng), VEA (1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở những mã như GDA (239 triệu đồng), FOC (211 triệu đồng), CSI (129 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận