VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 22/06/2023: Giao dịch khối ngoại chuyển hướng mua ròng nhẹ trên HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng hơn 37 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 5,5 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 136,2 tỷ đồng.

Theo sau là STB được mua ròng gần 97 tỷ đồng và SSI (50,4 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở GEX (42,1 tỷ đồng), FRT (38,3 tỷ đồng), HDG (29 tỷ đồng), VCI (27,8 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là DBC (26,2 tỷ đồng), HCM (19,8 tỷ đồng) và KBC (18,8 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu VNM của Vinamilk bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 142,2 tỷ đồng.

Theo sau đó là TPB bị bán ròng hơn 40,9 tỷ đồng, VCB (37,1 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như CTG (33,9 tỷ đồng), VHM (29,9 tỷ đồng), FUEVFVND (25,4 tỷ đồng), BID (21,4 tỷ đồng), VRE (20,1 tỷ đồng), VPB (20 tỷ đồng) và FCN (17,8 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng gần 75,9 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 1,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 16,7 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là TNG (2,9 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như TVD (342 triệu đồng), PVB (238 triệu đồng), HUT (98 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất gần 53,5 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Theo sau là PVS (38,7 tỷ đồng), BVS (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như NVB (751 triệu đồng), THD (380 triệu đồng), PVG (372 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng gần 8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 7.590 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel dẫn đầu với quy mô gần 1,8 tỷ đồng. Theo sau là MPC (1,8 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BSR (891 triệu đồng), PHP (537 triệu đồng), NAB (313 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 4,7 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Kế tiếp là SIP (4,4 tỷ đồng), LTG (4,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MCM (383 triệu đồng), VEA (373 triệu đồng), TCI (151 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận