VNINDEX1280.96 (-0.77 -0.06%)646,181,708 CP 14,944.21 Tỷ 204 148 218HNXINDEX245.94 (0.36 0.15%)51,467,934 CP 988.24 Tỷ 91 152 83VN301291.9 (-7.85 -0.6%)160,687,227 CP 5,160.02 Tỷ 8 2 23HNX30543.47 (0.22 0.04%)25,947,100 CP 687.05 Tỷ 10 5 10

Dòng tiền thông minh ngày 21/9: Giao dịch khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 370 tỷ đồng, tập trung HPG, KDH

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng hơn 361 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 13,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu SGN của Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 80 tỷ đồng.

Theo sau là VCG được mua ròng gần 56 tỷ đồng và FPT (36,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VRE (31,9 tỷ đồng), PDR (22,9 tỷ đồng), OCB (22,1 tỷ đồng), NLG (18 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là DXG (15,8 tỷ đồng), HSG (10,9 tỷ đồng) và TPB (8,2 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 206,6 tỷ đồng.

Theo sau đó là KDH bị bán ròng gần 77,6 tỷ đồng, VIC (48,7 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như GEX (46,8 tỷ đồng), PVT (36,8 tỷ đồng), SSI (33 tỷ đồng), MSN (32,7 tỷ đồng), CTG (26,2 tỷ đồng), LPB (19,6 tỷ đồng) và BID (15,7 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng gần 10,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 788.975 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 7,5 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Theo sau là PVS (1,6 tỷ đồng), SLS (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở những mã như LAS (742 triệu đồng), BVS (196 triệu đồng), APS (131 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 9,7 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là DTD (5,5 tỷ đồng), TNG (2,4 tỷ đồng), NVB (1,4 tỷ đồng), PVI (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như PSD (733 triệu đồng), PVG (287 triệu đồng), CEO (269 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ mua ròng gần 1,3 tỷ đồng, nhưng bán ròng với khối lượng 319.575 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi dẫn đầu với quy mô gần 10,9 tỷ đồng. Kế tiếp là LTG (5,3 tỷ đồng), PAT (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như GHC (427 triệu đồng), NAB (345 triệu đồng), PHP (286 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 7,7 tỷ đồng ở cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel. Theo sau là MPC (6,1 tỷ đồng), OIL (2,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như VGG (582 triệu đồng), MSR (378 triệu đồng), BSR (304 triệu đồng), ...

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận