VNINDEX1282.3 (2.51 0.2%)932,545,131 CP 23,848.12 Tỷ 185 147 238HNXINDEX243.97 (0.4 0.16%)74,052,824 CP 1,519.28 Tỷ 93 149 84VN301322.36 (8.14 0.62%)353,450,709 CP 10,761.34 Tỷ 14 4 12HNX30538.46 (-1.35 -0.25%)42,429,600 CP 1,079.86 Tỷ 10 6 14

Dòng tiền thông minh ngày 21/7: Giao dịch khối ngoại đảo chiều bán ròng 50 tỷ đồng trên HOSE, tập trung MSB

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 50 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 9,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 87,7 tỷ đồng.

Theo sau là HPG được mua ròng gần 68,9 tỷ đồng và VHM (47,9 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VPB (47,2 tỷ đồng), HDB (25,4 tỷ đồng), VCI (18 tỷ đồng), VIC (17,2 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VJC (16,7 tỷ đồng), KBC (14,5 tỷ đồng) và VRE (13,4 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu MSB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 136 tỷ đồng.

Theo sau đó là MSN bị bán ròng gần 61,9 tỷ đồng, STB (52,6 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như DBC (40,1 tỷ đồng), CTG (32,5 tỷ đồng), TPB (30,9 tỷ đồng), POW (27,7 tỷ đồng), SSI (27,7 tỷ đồng), VCB (24,9 tỷ đồng) và DGC (20,2 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 18 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 474.568 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 5,8 tỷ đồng ở cổ phiếu PVI của Công ty Cổ phần PVI. Theo sau là IDC (4,7 tỷ đồng), PVS (3,7 tỷ đồng), TNG (3,1 tỷ đồng), MBS (1,5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở những mã như VNR (606 triệu đồng), TVD (403 triệu đồng), PCG (259 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như NVB (741 triệu đồng), IVS (547 triệu đồng), NSH (311 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 7,6 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 135.846 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu với quy mô gần 3 tỷ đồng. Kế tiếp là MPC (1,1 tỷ đồng), MCH (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PGB (293 triệu đồng), QTP (221 triệu đồng), VCP (138 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 6,2 tỷ đồng ở cổ phiếu VEA của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. Theo sau là QNS (3,2 tỷ đồng), ACV (2,6 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như SIP (749 triệu đồng), AAS (235 triệu đồng), MCM (225 triệu đồng),

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận