VNINDEX1280.43 (-1.3 -0.1%)679,447,108 CP 15,701.57 Tỷ 202 145 223HNXINDEX246.01 (0.43 0.18%)53,407,294 CP 1,030.58 Tỷ 86 156 84VN301292.26 (-7.49 -0.58%)170,614,838 CP 5,442.33 Tỷ 9 1 23HNX30543.38 (0.13 0.02%)26,977,300 CP 717.82 Tỷ 11 4 10

Dòng tiền thông minh ngày 21/11: Giao dịch khối ngoại (21/11): Bán ròng trở lại gần 570 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm VPB, VNM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 568 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 25,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu SSI của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 60,7 tỷ đồng.

Theo sau là VND được mua ròng gần 32,2 tỷ đồng và VCB (28,7 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở BID (15,6 tỷ đồng), DGC (9,8 tỷ đồng), HSG (9,4 tỷ đồng), LPB (8,3 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là CMG (8,2 tỷ đồng), KBC (7,7 tỷ đồng) và STB (7,6 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VPB của VPBank bị xả ròng mạnh nhất với quy mô gần 211,1 tỷ đồng.

Theo sau đó là VNM bị bán ròng hơn 117,2 tỷ đồng, FUESSVFL (59,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VRE (58,8 tỷ đồng), VHM (53,3 tỷ đồng), VIC (38,1 tỷ đồng), DIG (29,5 tỷ đồng), HPG (29,3 tỷ đồng), MWG (23,5 tỷ đồng) và FUEVFVND (22,7 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 7 tỷ đồng, nhưng bán ròng với khối lượng 43.820 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này gom ròng gần 19,1 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là những giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như IDC (809 triệu đồng), VIG (388 triệu đồng), PVI (342 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 10,6 tỷ đồng ở cổ phiếu CEO của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O. Theo sau là TIG (1,6 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như L14 (546 triệu đồng), HUT (409 triệu đồng), BVS (256 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 12,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 344.100 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu LTG của Tập đoàn Lộc Trời dẫn đầu với quy mô hơn 1,4 tỷ đồng. Kế tiếp là các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như MCH (585 triệu đồng), ACV (574 triệu đồng), TCI (181 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 5,7 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là VTP (5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở những mã như QTP (1,4 tỷ đồng), BSR (1,2 tỷ đồng), VEA (1,1 tỷ đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận