VNINDEX1278.48 (-3.25 -0.25%)441,641,100 CP 10,553.58 Tỷ 166 165 239HNXINDEX245.6 (0.02 0.01%)39,709,742 CP 769.98 Tỷ 84 159 83VN301289.08 (-10.67 -0.82%)116,452,301 CP 3,887.36 Tỷ 8 25HNX30542.08 (-1.17 -0.22%)19,866,600 CP 522.30 Tỷ 7 4 14

Dòng tiền thông minh ngày 20/9: Giao dịch khối ngoại đà bán ròng trên HOSE thu hẹp còn gần 230 tỷ đồng, tâm điểm HPG, MWG

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 226 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 8,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 67,9 tỷ đồng.

Theo sau là VIC được mua ròng hơn 47,1 tỷ đồng và VCI (39,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VHM (28,3 tỷ đồng), DGW (25,8 tỷ đồng), VND (23,1 tỷ đồng), VIX (20,3 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là GMD (19,8 tỷ đồng), VRE (18,7 tỷ đồng) và DGC (15,8 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị xả ròng mạnh nhất với quy mô gần 179 tỷ đồng.

Theo sau đó là MWG bị bán ròng gần 99,6 tỷ đồng, GVR (46,9 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VNM (37,8 tỷ đồng), GEX (36,7 tỷ đồng), FUEVFVND (36,5 tỷ đồng), BCM (34,3 tỷ đồng), CTG (33,3 tỷ đồng), VPB (20,1 tỷ đồng) và STB (19,4 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng hơn 3,1 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 679.221 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 12,4 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là TNG (2,3 tỷ đồng), VNR (1,3 tỷ đồng), BVS (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như CEO (898 triệu đồng), HUT (564 triệu đồng), PVS (464 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 20,5 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Theo sau là NVB (1,4 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như SDT (330 triệu đồng), MVB (268 triệu đồng), VCS (202 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng gần 20,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 709.634 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel dẫn đầu với giá trị hơn 2,6 tỷ đồng. Theo sau là các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như LTG (776 triệu đồng), GHC (234 triệu đồng), KCB (68 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng gần 14,8 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Kế tiếp là MPC (4,9 tỷ đồng), ACV (2,2 tỷ đồng), OIL (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VGG (697 triệu đồng), SBS (405 triệu đồng), BOT (394 triệu đồng), ...

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận