VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 20/06/2023: Giao dịch khối ngoại chuyển hướng bán ròng gần 110 tỷ đồng, tâm điểm NVL

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng hơn 107 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 8,9 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, chứng chỉ quỹ FUEVFVND của Quỹ ETF VFMVN Diamond dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 231,6 tỷ đồng.

Theo sau là VCI được mua ròng hơn 65,7 tỷ đồng và FUESSVFL (52,2 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở HPG (25,3 tỷ đồng), FUEKIVFS (24,7 tỷ đồng), SSI (23,6 tỷ đồng), DGW (23,6 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là NLG (21,5 tỷ đồng), HDG (17,9 tỷ đồng) và VHM (14,6 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu NVL của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 343,7 tỷ đồng.

Theo sau đó là VNM bị bán ròng gần 65,6 tỷ đồng, VCB (53,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VIC (32,1 tỷ đồng), HDB (22 tỷ đồng), MSN (21,2 tỷ đồng), PNJ (19,8 tỷ đồng), BIC (15,7 tỷ đồng), VRE (15,1 tỷ đồng) và E1VFVN30 (14,7 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 4,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 17.606 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng gần 12,5 tỷ đồng mua gom cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là VCS (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như IDJ (921 triệu đồng), WCS (359 triệu đồng), PVI (121 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 3 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Theo sau là IDC (2,9 tỷ đồng), CEO (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như DP3 (989 triệu đồng), BVS (747 triệu đồng), IVS (587 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 545.730 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng gần 3,7 tỷ đồng ở cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan. Kế tiếp là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như VEA (761 triệu đồng), MPC (700 triệu đồng), ABI (668 triệu đồng), …

Tại chiều ngược lại, lực bán tìm đến cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam với giá trị hơn 6,4 tỷ đồng. Theo sau là QNS (5,9 tỷ đồng) và những giao dịch dưới 1 tỷ đồng như MCM (383 triệu đồng), AAS (217 triệu đồng), SIP (143 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận