VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 16/06/2023: Giao dịch khối ngoại đẩy mạnh mua ròng gần 400 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm HPG, VND

Giao dịch khối ngoại ngày 15-06 trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng gần 398 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 23,2 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 130,2 tỷ đồng.

Theo sau là VND được mua ròng hơn 111,1 tỷ đồng và VHM (54 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở HSG (52,4 tỷ đồng), EIB (52 tỷ đồng), VIC (50,6 tỷ đồng), SSI (46,7 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là NLG (40,3 tỷ đồng), GEX (30,3 tỷ đồng) và STB (27 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 109,8 tỷ đồng.

Theo sau đó là CTG bị bán ròng hơn 55,1 tỷ đồng, DPM (33,7 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như PLX (26,2 tỷ đồng), BCM (22,9 tỷ đồng), VPB (16 tỷ đồng), CII (13,9 tỷ đồng), TCM (12,9 tỷ đồng), GMD (12,2 tỷ đồng) và VCB (11,9 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 12,8 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 476.909 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 5,5 tỷ đồng ở cổ phiếu TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Theo sau là IDC (3,3 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở những mã như CEO (2,6 tỷ đồng), DTD (2,2 tỷ đồng), VCS (1,5 tỷ đồng), …Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng hơn 1,6 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như BVS (922 triệu đồng), NVB (763 triệu đồng), EID (359 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng gần 27,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với quy mô gần 5,4 tỷ đồng. Theo sau là MPC (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như HWS (255 triệu đồng), DDV (250 triệu đồng), ABI (179 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 16,6 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là OIL (12,4 tỷ đồng), SIP (2,2 tỷ đồng), VTP (1,7 tỷ đồng), SKV (1,4 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như MCM (384 triệu đồng), WSB (242 triệu đồng), VOC (150 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận