VNINDEX1276.6 (18.52 1.47%)944,232,595 CP 24,063.00 Tỷ 218 88 96HNXINDEX241.34 (1.82 0.76%)79,143,000 CP 1,668.46 Tỷ 103 158 65VN301284.74 (21.91 1.73%)449,742,912 CP 13,604.44 Tỷ 29 1HNX30537.51 (6.84 1.29%)56,350,500 CP 1,356.95 Tỷ 22 5 3

Dòng tiền thông minh ngày 16/02/2024: Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 410 tỷ đồng, tâm điểm VNM, STB

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Trên HOSE, NĐT nước ngoài bán ròng gần 402 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 7,9 triệu cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 122,9 tỷ đồng.

Kế đó, STB bị bán ròng hơn 119 tỷ đồng, cùng với VND (83,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, dòng tiền ngoại cũng rút ròng MWG (52,8 tỷ đồng), VIX (49,8 tỷ đồng), VCG (47,2 tỷ đồng), DGC (33,5 tỷ đồng), HCM (32,9 tỷ đồng), HDB (32,5 tỷ đồng) và PDR (25 tỷ đồng).

 

Tại chiều mua, cổ phiếu DIG của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng dẫn đầu với giá trị gom ròng gần 55,4 tỷ đồng.

Theo sau, NVL và VIC lần lượt được mua ròng 42 tỷ đồng và 40,9 tỷ đồng. Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở GVR (37 tỷ đồng), PVT (35,1 tỷ đồng), FUEVFVND (23,4 tỷ đồng), HAH (23,2 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của BCG (22,2 tỷ đồng), VSC (19,8 tỷ đồng) và DXG (16,7 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Tương tự, trên HNX, NĐT ngoại bán ròng gần 33,4 tỷ đồng, nhưng mua ròng với khối lượng 196.110 đơn vị.

Cụ thể, khối ngoại bán ròng hơn 57,9 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là những giao dịch tương tự ở các mã như DTD (3,3 tỷ đồng), TNG (2,2 tỷ đồng), VGS (2 tỷ đồng), …

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O dẫn đầu bên mua với giá trị gần 12 tỷ đồng. Kế tiếp là SHS (10,3 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như IDC (6,5 tỷ đồng), NRC (3,1 tỷ đồng), TIG (2,2 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Tại thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 26,3 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 562.120 đơn vị.

Trong đó, khối ngoại gom ròng gần 13,5 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Kế tiếp là ACV (12,6 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như VAB (2,1 tỷ đồng), LTG (1,2 tỷ đồng), MPC (720 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 1,8 tỷ đồng ở cổ phiếu VEA của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. Theo sau là AAS (1,7 tỷ đồng), MCH (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự với giá trị thấp hơn như SDT, VTK, GDA, …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận