VNINDEX1276.6 (18.52 1.47%)944,232,595 CP 24,063.00 Tỷ 218 88 96HNXINDEX241.34 (1.82 0.76%)79,143,000 CP 1,668.46 Tỷ 103 158 65VN301284.74 (21.91 1.73%)449,742,912 CP 13,604.44 Tỷ 29 1HNX30537.51 (6.84 1.29%)56,350,500 CP 1,356.95 Tỷ 22 5 3

Dòng tiền thông minh ngày 15/06/2023: Giao dịch khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 600 tỷ đồng trên HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại ngày 14/06 trên HOSE, họ mua ròng hơn 604 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 23,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 205,3 tỷ đồng.

Theo sau là SSI được mua ròng gần 95,7 tỷ đồng và VND (79,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở CTG (74,8 tỷ đồng), MSN (70,1 tỷ đồng), HSG (69,9 tỷ đồng), KDH (45,5 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VHM (43,6 tỷ đồng), FRT (30,7 tỷ đồng) và VIC (25,3 tỷ đồng).

Tại chiều bán, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 112,6 tỷ đồng.

Theo sau đó là VPB bị bán ròng hơn 94,6 tỷ đồng, CII (21 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như TPB (18,8 tỷ đồng), VCB (15,9 tỷ đồng), VRE (12,2 tỷ đồng), PVD (10,3 tỷ đồng), PNJ (7,2 tỷ đồng), DXG (7,2 tỷ đồng) và PC1 (6,3 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng 10,3 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,5 triệu đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 27 tỷ đồng ở cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là TNG (4,5 tỷ đồng), IDC (2,8 tỷ đồng), PLC (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như CEO (572 triệu đồng), PVG (418 triệu đồng), PVI (78 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất gần 19,2 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là VCS (2,8 tỷ đồng), NVB (1,6 tỷ đồng), VHL (1,4 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BVS (936 triệu đồng), IVS (247 triệu đồng), VC6 (83 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ mua ròng gần 7,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 1,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu với quy mô hơn 18,2 tỷ đồng. Theo sau là MPC (6,1 tỷ đồng), LTG (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như HWS (774 triệu đồng), MCH (668 triệu đồng), ABW (268 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất gần 13,3 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Kế tiếp là VTP (3,2 tỷ đồng), SKV (1,3 tỷ đồng), ABI (1,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như SIP (931 triệu đồng), MCM (387 triệu đồng), VGG (234 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận