VNINDEX1280.75 (-3.05 -0.24%)606,308,137 CP 15,253.43 Tỷ 134 72 271HNXINDEX245.02 (-0.37 -0.15%)54,268,798 CP 1,129.22 Tỷ 62 64 97VN301301.81 (-4.41 -0.34%)193,341,088 CP 6,203.61 Tỷ 9 5 16HNX30541.26 (-1.67 -0.31%)27,705,100 CP 766.20 Tỷ 10 7 13

Dòng tiền thông minh ngày 14/7: Đảo chiều mua ròng hơn 230 tỷ đồng trên HOSE, tâm điểm MSN

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng hơn 231 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 1,7 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu MSN của Tập đoàn MaSan dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 104,2 tỷ đồng.

Theo sau là SSI được mua ròng gần 71,7 tỷ đồng và MWG (66,6 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VCB (58,7 tỷ đồng), VHM (55,3 tỷ đồng), VNM (40,6 tỷ đồng), VND (28 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là DGW (20,4 tỷ đồng), STB (19,3 tỷ đồng) và SHB (18,5 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 58,7 tỷ đồng.

Theo sau đó là VPB bị bán ròng gần 53,9 tỷ đồng, EIB (25,6 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VRE (25,2 tỷ đồng), POW (21,8 tỷ đồng), BID (21,4 tỷ đồng), PVD (16,2 tỷ đồng), PLX (16,1 tỷ đồng), KDH (11 tỷ đồng) và VCG (10,4 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng hơn 12,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 159.455 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 3 tỷ đồng ở cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O. Theo sau là các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở những mã như TVD (614 triệu đồng), DTD (568 triệu đồng), DDG (535 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 9,1 tỷ đồng ở cổ phiếu PVI của Công ty Cổ phần PVI. Kế tiếp là PVS (8,6 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như NVB (750 triệu đồng), NBC (378 triệu đồng), IVS (293 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng gần 15,6 tỷ đồng, nhưng mua ròng với khối lượng 21.744 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu QTP của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh dẫn đầu với quy mô gần 5,4 tỷ đồng. Kế tiếp là LTG (1,4 tỷ đồng), VGT (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như ACV (497 triệu đồng), VCP (425 triệu đồng), PHP (359 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 17 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là VEA (4,6 tỷ đồng), VTP (4,2 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở những mã như MCM (396 triệu đồng), HU4 (70 triệu đồng), TMG (31 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận