VNINDEX1300.19 (15.78 1.23%)895,254,667 CP 23,268.63 Tỷ 308 140 122HNXINDEX248.31 (1.9 0.77%)81,337,542 CP 1,687.37 Tỷ 105 149 72VN301331.81 (23.51 1.8%)338,197,504 CP 10,871.82 Tỷ 27 3HNX30554.65 (6.13 1.12%)49,712,100 CP 1,304.28 Tỷ 17 7 6

Dòng tiền thông minh ngày 05/9: Giao dịch khối ngoại đảo chiều bán ròng hơn 390 tỷ đồng trên HOSE, tập trung SSI, VIC

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 391 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 14,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 195,1 tỷ đồng.

Theo sau là TPB được mua ròng gần 158,6 tỷ đồng và VHM (67 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở GMD (42,9 tỷ đồng), PVT (33,9 tỷ đồng), MWG (28 tỷ đồng), HDB (26,9 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VJC (12,9 tỷ đồng), NLG (12,8 tỷ đồng) và NVL (12 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu SSI của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI bị xả ròng mạnh nhất với quy mô gần 187,7 tỷ đồng.

Theo sau đó là VIC bị bán ròng hơn 178,7 tỷ đồng, HPG (107,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như FUEVFVND (67,2 tỷ đồng), STB (36,6 tỷ đồng), VHC (31,2 tỷ đồng), KBC (29,2 tỷ đồng), MSN (28,3 tỷ đồng), VCB (27,6 tỷ đồng) và DXG (23,1 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 5,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 132.298 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng hơn 7,1 tỷ đồng mua gom cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Kế tiếp là CEO (6,1 tỷ đồng), TIG (6 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự như BVS (4,7 tỷ đồng), IDC (2,6 tỷ đồng), VNR (2,5 tỷ đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất gần 9,5 tỷ đồng ở cổ phiếu TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Theo sau là DTD (7,5 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như MBS (2,3 tỷ đồng), NVB (1,4 tỷ đồng), SHS (1,4 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng 1,8 tỷ đồng, nhưng mua ròng với khối lượng 17.766 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, nhóm này gom ròng hơn 5,6 tỷ đồng ở cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Kế tiếp là MCH (3,9 tỷ đồng), VGG (1,7 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PHP (165 triệu đồng), UDC (135 triệu đồng), HPP (67 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng hơn 4,9 tỷ đồng ở cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Theo sau là VEA (3 tỷ đồng), MPC (2,3 tỷ đồng), ACV (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như LTG (748 triệu đồng), AAS (305 triệu đồng), ABI (301 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận