VNINDEX1174.85 (-18.51 -1.55%)1,070,536,473 CP 23,702.45 Tỷ 61 211 292HNXINDEX220.8 (-5.1 -2.25%)129,148,606 CP 2,593.73 Tỷ 38 136 151VN301194.03 (-16.73 -1.38%)316,693,075 CP 9,619.06 Tỷ 2 3 25HNX30467.39 (-15.3 -3.16%)102,455,500 CP 2,248.20 Tỷ 1 4 25

Dòng tiền thông minh ngày 04/7: Giao dịch khối ngoại Tiếp tục mua ròng hơn 130 tỷ đồng, tâm điểm HPG, SSI, VHM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ mua ròng hơn 133 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 2,5 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 120,9 tỷ đồng.

Theo sau là SSI được mua ròng gần 65,4 tỷ đồng và VHM (62,5 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở VHC (47,8 tỷ đồng), SHB (8,8 tỷ đồng), KSB (8 tỷ đồng), HDG (7,9 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là GEX (6,9 tỷ đồng), PVD (4,5 tỷ đồng) và HHV (4,5 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 35,7 tỷ đồng.

Theo sau đó là PNJ bị bán ròng hơn 35,4 tỷ đồng, KBC (19,6 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như POW (19,3 tỷ đồng), DGC (14,7 tỷ đồng), HDB (12,5 tỷ đồng), CTG (11,6 tỷ đồng), NLG (10,7 tỷ đồng), HCM (7,3 tỷ đồng) và VNM (6,8 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng hơn 25,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 2 triệu đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng gần 26,6 tỷ đồng mua gom cổ phiếu SHS của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội. Kế tiếp là PVS (2 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như VCS (945 triệu đồng), SD9 (706 triệu đồng), API (589 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 2,3 tỷ đồng ở cổ phiếu CEO của Tập đoàn C.E.O. Theo sau là các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các cổ phiếu như BVS (944 triệu đồng), NVB (740 triệu đồng), PVI (519 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng hơn 31,6 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 888.147 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng dưới 1 tỷ đồng ở những mã như ACV (929 triệu đồng), VGR (462 triệu đồng), VGT (75 triệu đồng), …

Tại chiều ngược lại, lực bán tìm đến cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với giá trị gần 17,6 tỷ đồng. Theo sau là VTP (7,9 tỷ đồng), MPC (4,2 tỷ đồng) và những giao dịch dưới 1 tỷ đồng như ABI (644 triệu đồng), LTG (605 triệu đồng), MCM (501 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận