VNINDEX1276.6 (18.52 1.47%)944,232,595 CP 24,063.00 Tỷ 218 88 96HNXINDEX241.34 (1.82 0.76%)79,143,000 CP 1,668.46 Tỷ 103 158 65VN301284.74 (21.91 1.73%)449,742,912 CP 13,604.44 Tỷ 29 1HNX30537.51 (6.84 1.29%)56,350,500 CP 1,356.95 Tỷ 22 5 3

Dòng tiền thông minh ngày 22/8: Giao dịch khối ngoại đảo chiều bán ròng gần 730 tỷ đồng, tập trung HPG, STB

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng hơn 727 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 27,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 36,8 tỷ đồng.

Theo sau là DGW được mua ròng gần 34,9 tỷ đồng và VCI (32,8 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở FRT (30,5 tỷ đồng), TPB (27,1 tỷ đồng), VNM (14 tỷ đồng), VCG (13,4 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là KDH (11,8 tỷ đồng), VRE (9,9 tỷ đồng) và KBC (9,7 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát bị xả ròng mạnh nhất với quy mô hơn 266,9 tỷ đồng.

Theo sau đó là STB bị bán ròng hơn 199,2 tỷ đồng, VPB (99,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như MWG (66,5 tỷ đồng), FUEVFVND (51,5 tỷ đồng), VCB (45,7 tỷ đồng), VND (43,4 tỷ đồng), CTG (39,8 tỷ đồng), SAB (39,4 tỷ đồng) và MSN (38,9 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ mua ròng gần 12,4 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 216.395 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này rót ròng hơn 17 tỷ đồng mua gom cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là CEO (7,8 tỷ đồng), BVS (2,8 tỷ đồng), TIG (1,9 tỷ đồng), PVS (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng như PPP (571 triệu đồng), SHS (399 triệu đồng), APS (332 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất hơn 10,2 tỷ đồng ở cổ phiếu TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Theo sau là các giao dịch tương tự ở các mã như DTD (6,5 tỷ đồng), NVB (1,4 tỷ đồng), THD (1,1 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ mua ròng gần 5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 131.633 đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, nhóm này gom ròng gần 2 tỷ đồng ở cổ phiếu VTP của Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel. Kế tiếp là BSR (1,4 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BDG (940 triệu đồng), MCH (364 triệu đồng), MPC (284 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại bán ròng dưới 1 tỷ đồng ở các mã như RIC (294 triệu đồng), CSI (146 triệu đồng), ACV (101 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận