VNINDEX1279.82 (-0.93 -0.07%)573,511,101 CP 14,235.41 Tỷ 162 84 230HNXINDEX244.84 (-0.18 -0.07%)59,067,693 CP 1,321.07 Tỷ 79 49 86VN301297.82 (-3.99 -0.31%)216,634,957 CP 6,453.38 Tỷ 10 4 16HNX30542.23 (0.97 0.18%)34,068,300 CP 864.18 Tỷ 14 3 13

Dòng tiền thông minh 16/8: Giao dịch khối ngoại chỉ còn bán ròng gần 70 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung VPB, MSN

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HOSE, họ bán ròng gần 25 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 3 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng gần 186 tỷ đồng.

Theo sau là VRE được mua ròng hơn 107,6 tỷ đồng và CTG (51,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở BID (27,9 tỷ đồng), HAX (26,4 tỷ đồng), HPG (21,2 tỷ đồng), HSG (19,1 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là TPB (13,7 tỷ đồng), DIG (11,5 tỷ đồng) và DXG (10,5 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô hơn 85,5 tỷ đồng.

Theo sau đó là MSN bị bán ròng hơn 59,6 tỷ đồng, VHM (42,4 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VCI (31,3 tỷ đồng), KDH (30,7 tỷ đồng), HDG (30,6 tỷ đồng), PVD (21,9 tỷ đồng), SSI (18,7 tỷ đồng), FUESSVFL (16,5 tỷ đồng) và FUEVFVND (15,8 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên HNX, họ bán ròng hơn 25,5 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 836.197 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng hơn 3,8 tỷ đồng ở cổ phiếu PVI của Công ty Cổ phần PVI. Kế tiếp là TVD (2,9 tỷ đồng), L14 (1,1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như VNR (922 triệu đồng), PPP (462 triệu đồng), APS (272 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 22,9 tỷ đồng ở cổ phiếu PVS của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Theo sau là IDC (4,3 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như TNG (3,8 tỷ đồng), NVB (1,7 tỷ đồng), PVG (1,3 tỷ đồng), …

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại hôm nay trên UPCoM, họ bán ròng gần 18,7 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 1,5 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, cổ phiếu QNS của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi dẫn đầu với giá trị hơn 9,3 tỷ đồng. Theo sau là LTG (3,9 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như VGG (2,9 tỷ đồng), VTP (1,7 tỷ đồng), VEA (1,7 tỷ đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại xả ròng mạnh nhất gần 38,1 tỷ đồng ở cổ phiếu BSR của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. Kế tiếp là HPP (1,7 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự dưới 1 tỷ đồng ở các mã như CC1 (873 triệu đồng), RIC (532 triệu đồng), FOC (96 triệu đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận