VNINDEX1279.82 (-0.93 -0.07%)573,511,101 CP 14,235.41 Tỷ 162 84 230HNXINDEX244.84 (-0.18 -0.07%)59,067,693 CP 1,321.07 Tỷ 79 49 86VN301297.82 (-3.99 -0.31%)216,634,957 CP 6,453.38 Tỷ 10 4 16HNX30542.23 (0.97 0.18%)34,068,300 CP 864.18 Tỷ 14 3 13

Dòng tiền thông minh 03/8: Giao dịch khối ngoại quay đầu mua ròng hơn 160 tỷ đồng trên HOSE, tập trung MSB

Giao dịch khối ngoại ngày 02/8 trên sàn HOSE

Giao dịch khối ngoại ngày 02/8 trên HOSE, họ mua ròng gần 163 tỷ đồng, tương đương với khối lượng gần 22,1 triệu đơn vị cổ phiếu.

 

Về giá trị cụ thể, cổ phiếu MSB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam dẫn đầu bên mua với giá trị gom ròng hơn 245,9 tỷ đồng.

Theo sau là CTG được mua ròng hơn 86,5 tỷ đồng và NVL (44,3 tỷ đồng). Nối tiếp, lực cầu còn được ghi nhận ở DCM (44,2 tỷ đồng), DXG (31,9 tỷ đồng), HSG (24,4 tỷ đồng), STB (23,2 tỷ đồng).

Danh mục top10 mã được mua ròng nhiều nhất trong phiên còn có sự góp mặt của những mã là VND (22,1 tỷ đồng), PDR (21,2 tỷ đồng) và SHB (18,2 tỷ đồng).

 

Tại chiều bán, cổ phiếu VPB của Ngân hàng VPBank bị bán ròng mạnh nhất với quy mô gần 59,1 tỷ đồng.

Theo sau đó là MWG bị bán ròng gần 50,4 tỷ đồng, HPG (38,4 tỷ đồng). Nối tiếp, lực bán được ghi nhận ở những mã như VIC (38 tỷ đồng), MSN (35,9 tỷ đồng), E1VFVN30 (29,8 tỷ đồng), VNM (28,4 tỷ đồng), CTD (21,4 tỷ đồng), FUEVFVND (21,2 tỷ đồng) và SSI (19,5 tỷ đồng).

Giao dịch khối ngoại ngày 02/8 trên sàn HNX

Giao dịch khối ngoại ngày 02/8 trên HNX, họ gom ròng gần 42,2 tỷ đồng, tương đương với khối lượng 834.200 đơn vị cổ phiếu.

Ở chiều mua, nhóm này mua ròng gần 36,5 tỷ đồng ở cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO. Kế tiếp là PVS (5,2 tỷ đồng), SHS (3,3 tỷ đồng), CEO (1 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như BVS (727 triệu đồng), TNG (486 triệu đồng), PVI (466 triệu đồng), …

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng gần 3,7 tỷ đồng ở cổ phiếu BCC của Công ty Cổ phần Xi măng  Bỉm Sơn. Theo sau là NVB (1,3 tỷ đồng) và các giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như PLC (584 triệu đồng), SD9 (327 triệu đồng), PVG (200 triệu đồng), …

Giao dịch khối ngoại ngày 02/8 trên thị trường UPCoM

Giao dịch khối ngoại ngày 02/8 trên UPCoM, họ bán ròng gần 124,4 tỷ đồng, tương đương với khối lượng hơn 3 triệu đơn vị cổ phiếu.

Tại chiều mua, khối ngoại giao dịch dưới 1 tỷ đồng ở các mã như CC1 (183 triệu đồng), MCH (108 triệu đồng), SGP (86 triệu đồng), …

Tại chiều bán, nhóm nhà đầu tư ngoại xả ròng mạnh nhất hơn 84,7 tỷ đồng ở cổ phiếu VEA của Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. Kế tiếp là QNS (15,1 tỷ đồng), VNZ (13,8 tỷ đồng) và các giao dịch tương tự ở các mã như VGT (2,7 tỷ đồng), ACV (2,3 tỷ đồng), VTP (2,1 tỷ đồng), …

GỬI BÌNH LUẬN MỚI
Gửi bình luận
Bình luận