VNINDEX1188.88 (19.61 1.68%)440,781,740 CP 10,159.54 Tỷ 318 74 142HNXINDEX277.18 (7.79 2.89%)60,106,383 CP 1,296.45 Tỷ 152 210 41VN301240.58 (13.4 1.09%)120,869,825 CP 4,159.75 Tỷ 20 1 9HNX30492.63 (20.47 4.34%)31,202,000 CP 758.00 Tỷ 26 3 1
Phí thuờng niên là gì

Phí thuờng niên là gì

Phí thường niên là một khoản phí được thu hằng năm khi khách hàng sử dụng thẻ ATM, thẻ tín dụng do ngân hàng phát hành. Khi bạn mở thẻ thì khoản phí...